Stort engasjement på frokostmøte om kraft i Stavanger

Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi
Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi

torsdag 1. februar 2018

Onsdagens frokostmøte om norsk kraftpolitikk i Stavanger engasjerte. Frokostmøtet ble arrangert av Industri Energi og Svenssonstiftelsen og er det første i rekken av frokostmøter som skal ta opp aktuelle temaer.

Ommund Stokka fra Industri Energi roste de medlemsbaserte miljøorganisasjonene i sin innledning til frokostmøte om norsk kraft i Stavanger onsdag morgen.

Møtet var et samarbeid mellom Industri Energi og Svenssonstiftelsen og handlet om norsk kraftpolitikk.

I sin innledning trakk Stokka frem engasjementet Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet og andre viktige miljøorganisasjoner har vist mot planene om å bygge nye strømkabler til utlandet.

Bakgrunnen for ordene er at en bred miljøbevegelse har sendt et brev til norske myndigheter der de stiller kraftige spørsmålstegn til planene for flere utenlandskabler. Blant annet er de bekymret for hvordan økt effektkjøring påvirker norsk natur.

– Det er en naturlig allianse mellom fagforeningene i industrien og organisasjoner som Turistforeningen og Naturvernforbundet. Vi representerer alle medlemsbaserte organisasjoner med aktive folk i hele landet. Mange ansatte i industrien er også glad i å bruke naturen på fritiden og er opptatt av at den skal behandles på en skikkelig måte, understrekte Stokka i sin innledning.

Stokka fikk støtte i panelet fra både Anne Kathrine Lycke i Den Norske Turistforening og Erik Thoring i Naturvernforbundet. Begge var bekymret for konsekvensene økt effektkjøring og krafteksport kan ha på norsk natur og presiserte at de savnet gode svar fra myndighetene og skikkelige utredninger.

Thoring trakk dessuten spesielt fram produksjonen til Norsk Hydro på Karmøy frem som et viktig klimatiltak og advarte mot å eksperimentere med å øke strømprisene gjennom nye kabler til utlandet. Både Lycke og Thoring så for seg et enda bedre samarbeid mellom fagforeninger og miljø- og naturvernorganisasjoner om kraftkabler fremover.

Et annet spørsmål panelet kom inn på i løpet av møte er Norges tilslutning til EUs energibyrå, ACER. Morten Harper fra Nei til EU advarte sterkt mot å knytte Norge tettere opp mot EUs energimarked og målsetningen om fri flyt av Energi. Arve Ulriksen fra Mo Industripark delte skepsisen mot utenlandskabler, men var mer nyansert i synet på EUs energibyrå.

– Europa trenger å rydde opp og samordne regelverket sitt for energisektoren, og de må mer enn gjerne kopiere Norden, understreket Ulriksen.

Industri Energi har allerede gått ut og advart norske politikere mot å tilslutte seg ACER. Les også kronikken hvor han oppfordrer politikere i Rogaland om å lytte til egne innbyggere og is nei til EUs energibyrå her.

Industri Energi og Svenssonstiftelsen vil fortsette å arrangere frokostmøter i Stavanger gjennom våren. Dersom du vil vite om hva som skjer eller ha forslag til tema for møter kan du sende en mail til ach@svenssonstiftelsen.com

 

 

Frokostmøte i Stavanger
Frokostmøte i Stavanger