– Stort engasjement og svært nyttig med tettere samarbeid

Cay Nordhaug, leder av Elektrokjemisk samarbeidskomité.
Cay Nordhaug, leder av Elektrokjemisk samarbeidskomité.

mandag 28. oktober 2019

Felles konferanse for samarbeidskomiteene for aluminium og elektrokjemisk: For første gang har aluminium og elektrokjemiske samarbeidskomiteer vært samlet til intensivt arbeid for å forberede seg til det sentrale tariffoppgjøret. – Vi vil være godt forberedt, sier Ørjan Normann, leder av Samarbeidskomiteen for aluminium, og Cay Nordhaug, leder av Elektrokjemisk samarbeidskomité.

Konferansen ble avholdt på Gardermoen 23.-25. oktober. Cay og Ørjan berømmer det store engasjementet som har vært blant tillitsvalgte på konferansen.

– Vi er stolt over innholdet, deltakelsen og gjennomføringen av konferansen. Å samle over 70 av våre fremste tillitsvalgte innen kraftintensiv landbasert industri, leder i LO, toppolitikere, hele forbundsledelsen, flere andre samarbeidskomiteer og flere ansatte i forbundet til en slik konferanse er stort. Vi føler dette gir oss et løft frem mot neste års hovedoppgjør. Vi skal være klare, sier lederne av samarbeidskomiteene for aluminium og elektrokjemisk, Ørjan og Cay.

Ørjan Normann, leder av Samarbeidskomiteen for aluminium.
Ørjan Normann, leder av Samarbeidskomiteen for aluminium.

Dag 1 ble preget av energipolitikk. Innledere var Espen Barth Eide (Ap), Hans-Christian Gabrielsen (LO-leder), og Frode Alfheim (leder Industri Energi). Også Ruth Grung (Ap) var med for å lære mer om vår industri.

-Deltakerne fikk anledning til å stille spørsmål, og det ble en nyttig diskusjon om energipolitikken, som er alfa og omega for våre bedrifters eksistens, sier de to lederne av samarbeidskomiteene for aluminium og elektrokjemisk.

Mange gode innspill

Dag 2: Gjestende samarbeidskomiteer var utfordret for å fortelle om utfordringer ved, og spesielle forhold ved deres overenskomster. Lars Terje Stamdal og Christopher Talgø orienterte om arbeidet i Samarbeidskomiteen for Oljeservice, Per Øistein Kivijärvi orienterte fra Samarbeidskomiteen for Kjemisk Teknisk og Per Steinar Stamnes orienterte fra Samarbeidskomiteen for Operatør.

Deretter innledet Cay Nordhaug og Ørjan Normann til debatt om tariffoppgjøret 2020.

Områdeansvarlig Asle Reime orienterte om prosessen fremover og var veldig klar på at neste års hovedoppgjør er høgt prioritert i forbundet.

Hilde Hermansen fra Skala-utvalget i Industri Energi orienterte om vertikale avtaler.

– Vi må bli flinkere i fremtiden til å rekruttere arbeidstakere med høyere utdanning. LO for alle blir viktig. I 2030 vil det være flest arbeidstakere i Norge med høyere utdanning, sier hun.

Deretter var det gruppeoppgaver for alle deltakere. Mange tariffkrav ble behørig diskutert og gjennomarbeidet. Diskusjonen var levende og lærerik.

– Vi har fått utrolig mange gode innspill, men det er nå det virkelige arbeidet starter for å strukturere og samordne oss foran hovedoppgjøret, sier Cay Nordhaug.

– Vi kommer til å være godt forberedt, og er innstilt på at det blir tøffe tak rundt forhandlingsbordet også til våren, sier Ørjan Normann.

På dag 2 ble også 3 uttalelser enstemmig vedtatt av samarbeidskomiteene.

34 foreninger orienterte

Dag 3: Startet med runde rundt bordene fra bedriftene. I alt 34 foreninger/klubber la frem status og fakta om egen bedrift, blant annet om ansatte, lærlinger, energitilgang og økonomi.

Disse tilbakemeldingene viser tydelig at rammevilkårene for vår industri ikke er gode nok. I et land med verdens beste fagarbeidere, verdens reneste energi, verdens mest miljøvennlige produksjon og verdensledende teknologi er det likevel mange av våre bedrifter som sliter.

Områdeansvarlig Barbro Auestad orienterte om HMS/kompetanse og samfunnspolitikk.

– Det er enormt mye på gang når det gjelder fornybar energi, blant annet havvind som kan bli gedigent stort for Norge. En forutsetning er at Statkraft leverer de langsiktige kraftkontraktene industrien trenger for å konkurrere i et globalt marked, sier hun.

Spesialrådgiver Geir Vollsæter orienterte om nettariff.

Begge disse innleggene skapte god debatt blant de tillitsvalgte fra vår kraftintensive industri.

Områdeansvarlig Ommund Stokka fra forbundet sentralt orienterte om Styrke-konferansen 3.-5.desember i Stavanger. Du finner mer informasjon om Styrke på konferansens hjemmesider.

– Vi kommer til å sette ny rekord med utrolige 400 deltakere, sier han.

På Styrke19 vil dag 1 er tema organisasjon, vår industri og det grønne skiftet. Dag 2 fokuserer vi på Industri Energi på arbeidsplassen, Industri Energi i Norge, og Industri Energi i verden. Også organisasjonsprisen blir delt ut denne dagen. Dag 3 er det «kick off» for arbeidet som skal foregår frem til Landsmøtet høsten 2020.

Når det gjelder kursvirksomheten, er det helt fantastisk at 1005 medlemmer/tillitsvalgte gjennomførte ulike kurs i forbundet i 2018.

– Det må være lov å være stolt over hvor fremoverlent forbundet er når det gjelder skolering av medlemsmassen blant annet via kurs, sier han.

Ommund fikk mange innspill og spørsmål fra aktive konferansedeltakere.

 

Engasjerte deltakere på konferansen.
Engasjerte deltakere på konferansen.

Det kom mange nyttige innspill fra tillitsvalgte i bedriftene.
Det kom mange nyttige innspill fra tillitsvalgte i bedriftene.