Stevner Statoil for brudd på regelverket om virksomhetsoverdragelse

I forbindelse med kjøpet av Marin Linge (bildet) skal Statoil overta over 120 arbeidstakere fra Total. Ill.Statoil
I forbindelse med kjøpet av Marin Linge (bildet) skal Statoil overta over 120 arbeidstakere fra Total. Ill.Statoil

tirsdag 20. mars 2018

Industri Energi har på vegne av fem medlemmer anlagt søksmål mot Statoil for brudd på regelverket om virksomhetsoverdragelse i forbindelse med kjøpet av Martin Linge-feltet og Garantiana-funnet fra Total.

Total solgte i november i fjor eierandelene og operatørskapet i Martin Linge og Garantiana til Statoil ASA. Som en del av avtalen har Statoil besluttet å overta 122 arbeidstakere fra Total og det er enighet om at transaksjonen mellom selskapene utgjør en virksomhetsoverdragelse.

Statoil overtar operatørskapet på Martin Linge

Statoil seg motsetter seg likevel å overta alt ledende borepersonell som har tilknytning til disse prosjektene.

Industri Energi har derfor, på vegne av fem medlemmer, anlagt søksmål mot Statoil.

Ansettelsesmessig hovedtilknytning

Jørn Erik Bøe, forbundssekretær i Industri Energi.
Jørn Erik Bøe, forbundssekretær i Industri Energi.

-Industri Energi har gjort gjeldende at saksøkerne har sin ansettelsesmessige hovedtilknytning til Martin Linge og Garantiana og således har rett til å videreføre sine ansettelsesforhold hos Statoil. Statoil bestrider dette, forklarer forbundssekretær Jørn Erik Bøe i Industri Energi.

Saken er berammet til uke 39 i Stavanger tingrett.

Regelverket om virksomhetsoverdragelse har til formål å sikre at arbeidstakere som er omfattet av en overdragelse av virksomhet eller del av virksomhet til ny arbeidsgiver beholder rettighetene i arbeidsforholdet.

Helhetsvurdering skal legges til grunn

Advokat Karianne Rettedal i Industri Energi sier det foreligger en virksomhetsoverdragelse når en selvstendig enhet overføres til ny arbeidsgiver og denne bevarer sin identitet etter overføringen.

Overføringen har som rettsvirkning at alle rettigheter og plikter i arbeidsforholdet overføres til erverver. Det fremgår av aml. § 16-2: Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver.

-Dersom ikke hele virksomheten overføres skal de ansettelsesforholdene som har tilknytning til den overdratte delen overføres til ny driver. Hvilke ansettelsesforhold som skal overføres beror da på en helhetsvurdering av tilknytningsforholdet, sier Rettedal.

Overdragelsen skal ikke medføre noen endringer i retts- og pliktforholdet mellom arbeidstakeren og virksomheten.