Sterk medlemsøkning i Aker BP Club SKALA – 40 nye medlemmer

Nestleder Jan Inge Selvik (venstre) og Ingard Haugeberg
Nestleder Jan Inge Selvik (venstre) og Ingard Haugeberg

tirsdag 23. juli 2019

-Vi har hatt en eventyrlig vekst av medlemmer i ABC-klubben i Industri Energi. 40 nye medlemmer siden 1.januar i år. Det betyr at vi løpet av de siste årene har betydelig styrket vår posisjon, sier nestleder Jan Inge Selvik.

Medlemstallet har fått en ekstra oppsving etter at klubben gikk i gang med prosjektet «Arbeid, Fritid og Utvikling» fra årsskiftet i år. Og, like viktig, ingen medlemmer har meldt seg ut i år.

-Vi har hatt et fenomenalt samarbeid med ledelsen i prosjektet. Arbeid, fritid og utvikling har alle innvirkning på hvordan vi utfører arbeidet vårt. Det viktigste er å finne en balanse. Det skaper dyktige og fornøyd arbeidstakere, som innvirker direkte på bedriften lønnsomhet, sier Ingard Haugeberg, leder i ABC-klubben SKALA.

(ABC klubben er todelt. ABC-klubben SKALA representerer medlemmer innen administrative, tekniske og ledende stillinger. Aker BP Tariff Industri Energi er den andre delen. Klubbene har vært sitt styre, men samarbeider på mange områder.)

Overføringsverdi

Haugeberg forteller at det er mange ansatte i bedriften som har vært nysgjerrige på dette prosjektet.

-Det er ikke nok å verve nye medlemmer og lene seg tilbake og tro at jobben er ferdig. Ansatte på alle nivåer trenger en fagforening som kan fronte deres interesser. Vi må kunne gi medlemskapet et innhold, og dette prosjektet er så konkret at det passer for alle ansatte. Vi mener også at «Arbeid, Fritid og Utvikling» har overføringsverdi til gjenbruk med tilpasninger for andre bedrifter. Vi vil selvsagt dele våre erfaringer med andre klubber i Industri Energi, sier Haugeberg.

De ansatte kan deles inn i tre hovedgrupper i et livshjul.

-De unge, som arbeider hardt og ofte ikke er så opptatt av fritid. Mellomfasen, hvor man har familie og vil sikre fritid og fremtid i bedriftene. Senere blir man senior og kan øse av sin erfaring til de yngre arbeidstakerne. Alle har noe å lære av alle for å sikre et en balanse av disse tre faktorene.

-I dag jobber mange allerede mye, de har kanskje litt reisevei til jobb, familie og skal levere i barnehagen. Når du i tillegg skal ha kontinuerlig kompetanseheving, kan du komme i ubalanse i et krysspress som kan føre til vanskelige familiesituasjoner. Vi ønsker at det skal være mulig å kombinere kompetanseutvikling med familie, sier han.

Hva gjør man da? Haugeberg er tydelig på at ikke alt ansvar kan legges på bedriftene, men at det bør kartlegges hva partene i arbeidslivet kan bidra med.

-La oss si at man kunne ha fått til en modell der 80 prosent av arbeidsåret i snitt skal gå med til arbeid, og 20 prosent skal gå med til utvikling. Da er vi inne på dette med livslang læring, og ungdom hadde ikke trengt å starte arbeidslivet med en mastergrad, sier han. Drømmen er at problemstillingen løftes inn i trepartssamarbeidet, sier han.

Aker BP Academy vil være en naturlig samarbeidspartner også i fortsettelsen, hvor det drives kontinuerlig kompetanseutvikling for livslang læring. I perioder er arbeidsdagen 6 timer, og 2 timer opplæring i snitt, sier Jan Inge Selvik.

Nye arbeidsformer og digitalisering setter høyere krav til kompetanseendring hos ansatte.

-Vi er godt i gang med å kartlegge hva de ansatte har tilgang på av kompetansehevende tiltak i dag, og hvilke støtteordninger det finnes i bedriften og utenfor. Det andre vil være hvordan vi kan tilpasse kompetansehevingen innenfor arbeidsdagen slik at vi legger til rette for livslang læring, sier han.

Jan Inge Selvik forteller at det har vært ekstra moro å oppleve at større yrkesgrupper melder seg inn i ABC SKALA.