Forhandlinger 2018: Nå er det uravstemning, bruk stemmeretten!

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, anbefaler medlemmene våre å stemme ja.
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, anbefaler medlemmene våre å stemme ja.

mandag 16. april 2018

Resultatet fra LO-NHO-oppgjøret skal avgjøres av dere medlemmer gjennom uravstemning. Det betyr at det er dere som skal bestemme om dere vil godta meklingsresultatet eller ikke. Vi oppfordrer alle til å stemme. Man kan stemme via Min side, eller ved å svare på SMS som har blitt sendt ut til alle vi har telefonnummer til.

Flesteparten av medlemmene våre er omfattet av dette oppgjøret. Men merk: Medlemmer som er tilknyttet en tariffavtale tilknyttet Norges rederiforbund (NR) forhandler vi for separat. Jobber du feks på flyterigg og har tariffavtale tilknyttet NR, skal du altså ikke stemme nå.

Uravstemningen blir gjennomført elektronisk, og det er to måter man kan stemme på:

  1. Ved å svare på en SMS som sendes ut i løpet av tirsdag 17.04. eller
  2. Ved å gå inn på Min side, logge seg inn og stemme der.

Uravstemningen starter tirsdag 17.04 og avsluttes 26.04 klokken 12:00.

Alle registrerte medlemmer med stemmerett som har fått en SMS om uravstemning kan stemme ved å svare på meldingen. Eller man kan stemme via Min side.

Har man derimot ikke fått SMS (vi har ikke telefonnummer til alle) må man stemme via Min side. På Min side logger du deg inn ved å skrive følgende informasjon inn i de to feltene på innloggingssiden:

  1. E-postadresse eller medlemsnummer
  2. Fødselsdato (ddmmåå)

De viktigste resultatene er:

• En forbedret AFP-ordning • Enighet om målene for en ny, framtidig AFP • Slitertillegg • Økt kjøpekraft for alle • Særskilte lav- og likelønnstillegg • Tiltak mot sosial dumping

Forbundet har også laget en egen samleside nyhetsartikler som har blitt skrevet om oppgjøret.Her kan du finne mer informasjon om de ulike kravene og resultatene.

Merk: Alle medlemmer med Norges rederiforbund (NR) på arbeidsgiversiden, er ikke omfattet av dette oppgjøret og denne uravstemningen, men forhandler separat 23.-25. mai.

 

Forbundets anbefaling: Stem JA for bedre AFP og økt lønn

Søndag 8. april ble vi enige med arbeidsgiverne om et meklingsresultat på LO-NHO-området. Nå er det dere – medlemmene våre, som skal si deres mening og bestemme oppgjørets endelige utfall. Jeg oppfordrer dere til å bruke stemmeretten!

Industri Energi sitt forbundsstyre har enstemmig vedtatt å anbefale medlemmene å stemme JA. LOs forhandlingsutvalg, hvor alle forbundene var representert, anbefaler også å stemme ja.

Det er mange gode grunner til at vi anbefaler medlemmene våre å stemme ja. Spesielt fornøyd er jeg med det vi har fått til innen AFP og pensjon, og da særlig tiltakene for å sikre sliterne i arbeidslivet.Det er og gjort viktige forbedringer i kampen mot sosial dumping.

Det er også veldig viktig at vi har fått gjennomslag for kravet om økt lønn, med et generelt tillegg til alle – og ikke minst et godt lavlønnstillegg som omfatter våre medlemmer på overenskomstene for vaskerier og renserier og for glass og keramisk industri. Vi skulle gjerne sett at dette tillegget også omfattet enkeltbedrifter på andre overenskomster vi vet ligger under 90 prosent av industrisnittet, men det lot seg ikke gjøre i dette oppgjøret. Vi kommer tilbake til dette.

Gjennom oppgjøret har vi i stor grad har fått gjennomslag for kravene våre. For det som vi vet er viktig for medlemmene våre. Vår klare anbefaling er derfor: STEM JA!

Frode Alfheim

Forbundsleder, Industri Energi

Lurer du på noe?

Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt din lokale tillitsvalgte på arbeidsplassen, eller, kontakt forbundet sentraltpå telefon 22032200 eller post@industrienergi.no

Løpesedler og dokumenter som kan lastes ned og skrives ut

Klikk på de røde lenketekstene under for løpesedler og informasjonshefter som LO har laget, samt Riksmeklerens møtebok (i den kan du lese hele forslaget det nå stemmes over).

Dette kan være nyttig materiell for dere som er tillitsvalgte, for eksempel til å dele ut på medlemsmøter. Som dere ser er noe av dette også oversatt til engelsk og polsk.

Løpeseddel norsk

Løpeseddel engelsk

Løpeseddel polsk

Seks siders orientering fra LO om resultatet, inkludert utfyllende informasjon om det man har fått gjennomslag for

Riksmeklerens møtebok

Godt valg!