Statsråden må redegjøre for videre framdrift i flerbruksfartøy-saken

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) vil ha framdrift i saken om flerbruksfartøy.
Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) vil ha framdrift i saken om flerbruksfartøy.

onsdag 4. april 2018

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg ber arbeidsministeren redegjøre for hva regjeringen nå tenker å gjøre i forhold til flerbruksfartøy på norsk sokkel. –Meg bekjent har regjeringen gått bort fra målet om å avklare spørsmålet i den kommende HMS-meldingen, sier han.

-Etter et vellykka frokostmøte om flerbruksfartøy hos Industri Energi i Stavanger 21. mars ble det klart for meg at statsråden må redegjøre for videre framdrift i denne saken. Vi kan ikke tillate at en avklaring utsettes. Nå må statsråden ta på ledertrøya og legge fram en tydelig framdriftsplan, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Rett før påske sendte stortingsrepresentanten følgende spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie (H):

-Hvilken fremdrift kan vi forvente på regjeringens videre arbeid med flerbruksfartøy, og har statsråden nå fått ryddet i problemstillingene tilstrekkelig til å vurdere om der er behov for en endring i forskrift, regelverk eller lovverk for å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel?

Tvedt Solberg viser til at Safetec, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, har kartlagt utviklingstrekk i petroleumsvirksomheten og bruken av flerbruksfartøy på norsk sokkel. Rapporten som ble levert 8. februar 2018 peker på flere HMS- og regelverksvakheter og at en kan forvente en økning i bruk av slike fartøy på norsk sokkel.

-Rapporten gir et ryddig bilde av situasjonen på norsk sokkel og bør kunne samle partene til en felles virkelighetsoppfatning. I debatten ved Stortingets behandling av saken i fjor varslet statsråden at flere konklusjoner vil komme når en hadde fått kartlagt en felles virkelighetsoppfatning, sier Tvedt Solberg.

I den samme debatten sa statsråden: «Regjeringen vil komme tilbake til dette spørsmålet i stortingsmeldingen om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, som etter planen skal legges fram på senvinteren 2018.».

-Meg bekjent har nå regjeringen gått bort fra målet om å avklare spørsmålet om flerbruksfartøy i stortingsmeldingen, og slik blir en endelig avklaring skjøvet ytterligere ut i tid. Det er derfor avgjørende at statsråden avklarer hvilken fremdrift en ser for seg i denne saken, sier Tvedt Solberg.

Politisk ansvar å få arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfartøy