Statsbudsjettet: Regjeringen kommer Industri Energi i møte om CO2-kompensasjonsordningen

Industri Energi har fått et betydelig gjennomslag i statsbudsjettet: Regjeringen reduserer kuttet i CO2-kompensasjonsordningen med en halv milliard og forplikter seg samtidig til å gjøre ordningen stabil og langsiktig.

– Sammen med Norsk Industri reagerte vi kraftig på regjeringens kuttforslag i CO2-kompensasjonsordningen. Vi mobiliserte umiddelbart og det har nå gitt oss tellende resultater som vil bidra til å trygge norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Sammen med Norsk Industri utarbeidet vi et forslag som handlet om å redusere kuttet med en klimakobling til midlene som ble foreslått kuttet. Det betyr at industriselskapene nå kan få ut ekstra midler ved å gjennomføre klimatiltak. Det skapte en vinn-vinn-situasjon som nå har blitt lyttet til, sier han.

Det blåste opp til full storm da regjeringen tidligere i høst la frem et forslag til statsbudsjett som ville kutte stort i CO2-kompensasjonsordningen. Dette skjedde for andre året på rad og har ført til at industriselskapene frykter for at rammevilkårene i Norge ikke lengre er stabile.

Industri Energi og forbundsleder Frode Alfheim har reagert kraftig på at regjeringen for andre året på rad kutter i CO2-kompensasjonsordningen. Foto: Egil Brandsøy

Industri Energi og Norsk Industri reagerte sterkt og mobiliserte for fullt. Saken har vakt et enormt engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte, som har jobbet utrettelig for å få regjeringen til å snu. Dette arbeidet fører nå til et betydelig gjennomslag i det endelige statsbudsjettet som regjeringen har fremforhandlet med SV:

  • Regjeringen forplikter seg til å legge tilbake en halv milliard kroner i CO2-kompensasjonsordningen gjennom revidert statsbudsjett til våren.
  • Regjeringen forplikter seg til at innen det reviderte statsbudsjettet vedtas, skal det fremforhandles en enighet med industrien om en langsiktig og stabil ordning. Industri Energi vil være sentrale i dette arbeidet og skal jobbe hardt for å få et best mulig resultat.

– En halv milliard er veldig mye penger å få flyttet gjennom slike budsjettforhandlinger. Vi er på ingen måte i mål, men vi anerkjenner at regjeringen har lyttet til bekymringene og innspillene våre, sier Alfheim.

– Forpliktelsen om å lande en langsiktig og stabil løsning er veldig viktig. Vissheten om at Norge er et land med stabile rammevilkår må aldri undervurderes. Sånn som vi har hatt det i høst med at det plutselig faller ned en gigantregning fra intet er uakseptabel. Sånn kan vi ikke holde på, slår han fast.