Spørreundersøkelse – Fagarbeidere olje og gass

Spørreundersøkelse – Fagarbeidere olje og gass

tirsdag 21. april 2015

Det er i disse dager sendt ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer som er fagarbeidere innen olje og gass. Dette er ikke en falsk undersøkelse, selv om mange dessverre har fått den i spamkurven sin.

Undersøkelsen sendes ut på vegne av forbundet og Sintef og skal kartlegge bredde og overførbarhet av kompetanse fra olje- og gassindustrien til andre næringer.

Vi håper du har noen minutter å avse for å svare på denne undersøkelsen. Har du spørsmål om undersøkelsen eller bruk av data, kontakt harald.hageland@industrienergi.no