Sløyfeforhandlingene med Norsk olje og gass har startet

Forhandlingene med Norsk olje og gass startet onsdag og ledes av forbundsleder Frode Alfheim (midten) i Industri Energi.
Forhandlingene med Norsk olje og gass startet onsdag og ledes av forbundsleder Frode Alfheim (midten) i Industri Energi.

onsdag 14. mars 2018

Industri Energi startet onsdag formiddag de forbundsvise sløyfeforhandlingene med Norsk olje og gass. – Vi starter nå et lengre forhandlingsløp der vi skal bruke rammen for å stå best mulig skodd i de videre forhandlingene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Operatør, boring, forpleining (OBF- Sokkelavtalene), oljeserviceavtalen (OSA), bransjeavtalen samt landbaseavtalen, som totalt omfatter drøyt 11000 medlemmer i Industri Energi, skal forhandles samtidig med arbeidsgiverne i Norsk olje og gass (NOG).

Industri Energi stiller hos NOG med ett samlet forhandlingsutvalg for de respektive avtalene.

-I disse forhandlingene satser vi på å klargjøre noen områder som vi kan arbeide videre med i den neste forhandlingssløyfen for normallønnsavtalene (OBF og OSA), og berede grunnen for minstelønnsavtalene, sier forbundsleder Frode Alfheim som leder forhandlingene for Industri Energi.

Forbundsvise sløyfer

I de forbundsvise sløyfene skal det forhandles innenfor den økonomiske rammen som er avtalt mellom NHO og LO. Det man eventuelt blir enig om vil bli tatt med i de videre forhandlingene mellom NHO og LO.

Alfheim understreker at pensjon og økt kjøpekraft er viktig for Industri Energi sine medlemmer.

-Det er også viktig for oss at oljebransjen følger opp anbefalingene i den ferske Konkraft-rapporten og bruker partssamarbeidet til å sikre at norsk sokkel fortsatt er konkurransedyktig, sier han.

Hele onsdag er satt av til de forbundsvise sløyfeforhandlingene med Norsk olje og gass, med søndag som mulig reservedag.

LOs fire hovedkrav

Årets hovedoppgjør er et såkalt samordnet oppgjør. Det betyr at LO leder forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre LO-forbundene. Det medfører at det er LO sentralt som har overtatt streikemakten.

LO har fremmet fire hovedkrav; forbedret ordning for avtalefestet pensjon (AFP), tilpassing av ordningen for tjenestepensjon, økt kjøpekraft til alle og opprydning av bestemmelsene for reise, kost og losji i Industrioverenskomsten.

Sokkelavtalene og oljeserviceavtalen er såkalte normallønnsavtalene som det skal forhandles videre på i enda en sløyfe, etter det samordnede oppgjøret er ferdig.