Skulder ved skulder med ungdommen mot yrkesfag-kutt

Industri Energi forum Møre og Romsdal og Sunndal Kjemiske Fagforening, fra venstre: Fra venstre: Frode Larsen, Sivert Moen, Torbjørn Kvande, Bjørn Skaar, Steinar Ekren, Runa Busch, Arve Baade, Nils Iver Stølen og Roger Garte.
Industri Energi forum Møre og Romsdal og Sunndal Kjemiske Fagforening, fra venstre: Fra venstre: Frode Larsen, Sivert Moen, Torbjørn Kvande, Bjørn Skaar, Steinar Ekren, Runa Busch, Arve Baade, Nils Iver Stølen og Roger Garte.

tirsdag 12. november 2019

Hundrevis av ungdommer møtte opp i Molde mandag 11. november for å demonstrere mot Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt forslag om store kutt i fagtilbud på videregående skoler. Det samme gjorde en god gjeng med Industri Energi sine folk i fylket.

– Vi må jo si i fra. Se utover her, sa Arve Baade, leder av Sunndal Kjemiske Fagforening (Hydro) og Industri Energi forum Møre og Romsdal til NRK under demonstrasjonen, og viste til alle ungdommene som stod med plakater med klare budskap.

– Det er jo framtida som står her. Vet politikerne sitt eget beste, bør de høre etter, sa den engasjerte fagforeningslederen.

Opptak fra demonstrasjonen finner du nederst i denne artikkelen på NRK sine sider. Intervjuet med Arve Baade er fra litt over 11 minutter ut i videoen.

Bakgrunnen er at Møre og Romsdal fylkeskommune har foreslått skolekutt grunnet trang økonomi. Kuttene går spesielt utover praktiske og estetiske fag. Dette betyr at mange ungdommer for eksempel ikke kan ta yrkesfaglig utdanning der de bor.

Som Baade understreket overfor NRK sin utsendte kan dette svekke bedrifters tilgang til lærlinger, utviklingen av gode fagarbeidere. Til syvende og sist handler det og om å skape gode lokalsamfunn.

Sunndal Kjemiske Arbeiderforening har også sendt en uttalelse til alle partiene på fylkestinget. Den kan du lese under.

Uttalelse: Rasering av skoletilbudet ved Sunndal videregående skole og andre skoler i fylket

Sunndal Kjemiske Fagforening stiller seg svært kritisk til fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023. Her foreslås det blant annet nedlegging av yrkesfaglinjer innen elektrofag og industriteknologi på Sunndal videregående skole.

Hydro Sunndal tar årlig inn mellom 25 og 30 lærlinger. I all hovedsak er disse fordelt mellom prosess/kjemi, elektro, mekanisk og automasjon. I tillegg til Hydro har Sunndalssamfunnet svært mye annen industriell virksomhet, og man er avhengig av å rekruttere lærlinger. Denne rekrutteringen har i all hovedsak skjedd via de yrkesfaglige linjene på Sunndal videregående skole og nærliggende skoler. Samarbeidet mellom bedrift og skole er svært viktig for å skape et utdanningsprogram som kombinerer teori og praksis. Hydro Sunndal har i samarbeid med kommunen etablert et Newtonsenter som er en del av denne tankegangen.

At fylkeskommunen foreslår å ta kvelertak på et tilbud som industrien så klart etterspør, er svært bekymringsfullt. At dagens tilbud videreføres, er også viktig i forhold til lokal tilhørighet, som sikrer et lokalsamfunn der ungdom kan få jobb. Vi mener at man kan se på administrative grep, istedenfor å rasere skoletilbudet. Her ser vi for oss at flere kommuner kan samarbeide om det administrative, slik at man opprettholder et godt skoletilbud.

Sunndal Kjemiske Fagforening vil søke samarbeide med næringslivet, politikere og lokalsamfunnet for at vi skal ha et godt og fremtidsretta skoletilbud i vårt nærområde.

For Sunndal Kjemiske Fagforening

Arve Baade

Leder