Skiftutvalget bidrar med økt kompetanse rundt skiftarbeid

-Industri Energi er landets største skiftarbeiderforbund. Og det er ekstremt viktig for våre medlemmer at vi bidrar med økt kunnskap om skiftarbeid, sier områdeansvarlige Asle Reime og Barbro Auestad på forbundets HMS-konferanse.

Landsmøtet til Industri Energi vedtok i 2017 å etablere et skiftutvalg som skal legge fram en rapport om skiftarbeid til neste landsmøte. -Rapporten er nå klar og vil bli lagt fram på landsmøtet om tre uker, sier Barbro Auestad og Asle Reime på HMS-konferansen i Bergen onsdag.

De slår fast at rundt halvparten av Industri Energis medlemmer jobber skift, og at Industri Energi er landets største skiftarbeiderforbund.

Auestad og Reime kan allerede røpe at rapporten vil komme med en rekke nyttige anbefalinger rundt skiftarbeid. I tillegg anbefaler den at skiftutvalget skal fortsette som et permanent utvalg i Industri Energi.

Skiftarbeid påvirker helsen

Skiftutvalget har fokus på ulike skiftordninger og hvordan disse kan påvirke folks helse. -Dette er viktig kunnskap som vi kan ha med oss, blant annet i forhandlinger om kompensasjon. Samtidig øker det vår kompetanse som høringsinstans og bidrar til at vi som forbund i større grad kan gi faglige råd rundt skiftarbeid, sier Asle Reime.

Barbro Auestad påpeker at gode skiftplaner må anses som «personlig verneutstyr».

– Vi har alle en døgnrytme som styres av lys som går gjennoms synsnerven vår. Men når vi jobber nattskift, når vi normalt skulle sovet, så forstyrrer det den biologiske klokken vår. Det kan være helseskadelig. Samtidig dobler nattarbeid nummer to risikoen for uønskede hendelser, sier Auestad.

Hun viser til at når man kjører hjem etter å ha vært våken i et døgn, som man ofte er etter første nattskift, så tilsvarer det én i promille.

Ikke alle bør jobbe skift

-Det er ikke alle som bør jobbe skift. Særlig folk med for eksempel hjerteproblemer, epilepsi og diabetes bør unngå belastningen ved å jobbe skift, sier hun og understreker at redusert helse ikke kan kureres med økonomisk kompensasjon.

-Men skiftarbeid skal likevel ha en prislapp, sier Barbro Auestad.

Hun understreker at hvis folk av helsemessige årsaker må slutte å jobbe skiftarbeid, så bør det kompenseres for økonomisk.

Skiftutvalget ønsker å fortsette arbeidet, så man kan få enda bedre kunnskap om skiftarbeid og bidra til å finne de beste skiftplanene for forbundets medlemmer.

Oppdatert 10. januar 2022: Vedlagt er skiftutvalgets rapport, som kan lastes ned ved å trykke på knappen nedenfor.