– Skal vi omstille landet og fortsatt ha et velferdssamfunn, så trenger vi industri i Norge!

Frode Alfheim (tv) deltok i en industridebatt onsdag med Ole Børge Yttredal (Norsk Industri), Per Brevik (HeidelbergCement) og Alf Tore Haug (Elkem). Debatten ble ledet av Siri Lill Mannes. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim (tv) deltok i en industridebatt onsdag med Ole Børge Yttredal (Norsk Industri), Per Brevik (HeidelbergCement) og Alf Tore Haug (Elkem). Debatten ble ledet av Siri Lill Mannes. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 30. oktober 2019

I en debatt på konferansen Industri 2019 påpeker forbundsleder Frode Alfheim at all industri er omdiskutert og at industrien derfor må produsere stadig renere. – Samtidig, hvis vi skal lykkes med å omstille landet og fortsatt ha et fungerende velferdssamfunn, så må vi ha industri i Norge, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi peker på karbonfangst og -lagring som en vesentlig del av løsningen for industrien både på land og offshore.

– Det er helt nødvendig å bruke de mulighetene som nå finnes til å etablere en kjede for karbonfangst og -lagring. Det vil åpne nye muligheter for industrien, sier han.

Han mener det, sammen med den norske modellen, forutsigbarhet og kompetent arbeidskraft, vil kunne trekke til seg nye industriaktører og dermed skape nye industriarbeidsplasser.

– Vi har etablert en kultur i Norge med samarbeid som er til felles nytte. Det sikrer både dagens arbeidsplasser og bidrar til å skape nye arbeidsplasser. Samtidig er det helt nødvendig med høy organisasjonsgrad og at bedriftene ikke fraviker prinsippet om faste ansettelser, sier Alfheim.

Avgjørende fase for karbonfangstplaner

I debatten på Industri 2019 i Bodø opplyser direktør Per Brevik i Norcem/HeidelbergCement at de nå er inne i en avgjørende fase i planene om karbonfangst ved sementfabrikken i Brevik i Telemark.

– Vi er klar for å bygge verdens største karbonfangstanlegg for sement. Innen midnatt i morgen leverer vi vår rapport til regjeringen der vi viser mulighetene for å rense 400.000 tonn CO2-utslipp per år fra eksosen vår. Det tilsvarer utslipp fra 200.000 biler per år, sier Brevik.

Han understreker at de er helt avhengig av statlig støtte i prosjektet og at Gassnova og Olje- og energidepartementet trolig vil bruke et drøyt år på å vurdere planene.

– Vi trenger en investeringsbeslutning i Stortinget i løpet av høsten 2020, da kan vi ha et operativt renseanlegg i 2024, sier han.

Også Elkem vil redusere utslippene

Også Elkem opplyser på konferansen at de jobber med spenstige planer for å redusere sine utslipp.

– Vi har et overordnet mål om å redusere CO2-utslippene, med bakgrunn i strengere reguleringer, økt pris på CO2 og fokuset som er på klima i befolkningen og hos våre kunder, sier konsernansvarlig for energieffektivisering i Elkem, Alf Tore Haug.

– Vi i Elkem ser at industrien i det lange løp må ta i bruk teknologi for å fange karbonutslippene våre, sier han.