Skal sørge for at virksomhetsoverdragelsen til Repsol Norge skjer i ryddige former

60 ansatte knyttet til jackup-riggen «Maersk Inspirer» blir i sommer overført til operatørselskapet Repsol Norge. -Vi følger virksomhetsoverdragelsen tett og skal sørge for at den foregår i ryddige former, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Repsol Norge har som operatør av Yme-feltet inngått en avtale om å overta den daglige driften av jack-up riggen «Maersk Inspirer» fra Maersk Drilling. Totalt 60 ansatte knyttet til drift av riggen overføres til Repsol Norge i tråd med arbeidsmiljøloven.

-Forbundet har fulgt virksomhetsoverdragelsen tett, i samarbeid med våre flinke tillitsvalgte i Maersk Ansattes Forening. Vi er positive til at de ansatte nå danner et interimstyre, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Industri Energi tar selve salget av riggen til etterretning, og er nå opptatt av at prosessen i forhold til de ansatte foregår innenfor ryddige former.

-Vi kommer til å kreve overenskomstene våre blir gjeldende i selskapet så snart våre medlemmer er ansatt i Repsol. Vi vil også bistå den nye klubben i å få på plass topartsarbeidet lokalt i bedriften, sier Stokka.

Interimstyret er offisielt på plass og består av:

  • Eirk Gjemble
  • Jarle Halvorsen
  • Jan Arne Terjesen
  • Bjørn Jacobsen
  • Stian Sæter
  • Stin Ivar Urheim
  • Lars Tynæs
  • Kim Harboe

Yme-feltet lengst øst i sørlige Nordsjøen produserte for Statoil fra 1996 til 2001. I 2007 ble feltet besluttet gjenåpnet, med Talisman som operatør. Produksjonsstart var planlagt til 2013. Men i 2012 ble det besluttet at plattformen som var bygd i Abu Dhabi måtte skrotes på grunn av alvorlige feil og svakheter.

Spanske Repsol overtok operatørskapet i 2015 og modnet fram et nytt konsept for Yme, der jack-up-riggen «Marsk Inspirer» skal spille en sentral rolle med å bore brønner og drive produksjon. Yme er i utgangspunktet forventet å produsere i ti år.