Siste ord er ikke sagt i TIOS-saken

fredag 25. september 2020

Arbeidsrettens flertall har gitt NHO medhold i arbeidsrettssaken mot LO/Industri Energi omkring oljeserviceavtalens virkeområde i TIOS. Her er forbundets uttalelse om saken:

«Forbundet, tillitsvalgte og våre medlemmer er selvsagt skuffet over at Arbeidsretten falt ned på dette standpunktet. Situasjonen nå er at teksten i Arbeidsrettens dom ikke stemmer med hvordan bransjen henger sammen.

De videre konsekvensene av dommen er det for tidlig å si noe om. De ansatte har vært på flyteriggavtalen siden oppstarten, i 2006 og vi mener at dette har vært riktig avtale for den type arbeid bedriften utfører. Arbeidet ombord i fartøyene har ikke forandret seg, men bedriften har forandret struktur og sitt medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon. Det ser ikke ut som om flertallet i Arbeidsretten har forstått hva disse folkene jobber med.

Vi leser nå dommen nøye, for å forberede videre tiltak. Dette vil vi komme tilbake til.

Siste ord er definitivt ikke sagt i denne saken.»