Sikkerhetssituasjonen i Europa må ikke ta fokus fra daglige arbeidsmiljøutfordringer

Forbundssekretær Håkon Bjerkeli i Industri Energi understreker at Petroleumstilsynet (Ptil) og partene i næringen ikke må miste fokus på de daglige arbeidsmiljøutfordringene i bransjen.

Den geopolitiske situasjonen, med krig i Ukraina og der norsk gass spiller en viktig rolle for energisikkerheten i Europa, fikk mye oppmerksomhet da Ptil fredag gjorde opp sikkerhetsstatus for 2022 og presenterte sine forventninger til næringen for 2023. 

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet (Ptil) sa at den sikkerhetspolitiske situasjonen vil prege mye av aktiviteten i tilsynet også i år.

Forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi understreker at tilsynet og partene i næringen ikke må miste fokus på de daglige arbeidsmiljøutfordringene på arbeidsplassene. Han påpeker at fjorårets HMS-tema i bransjen, nemlig kapasitet og kompetanse, fortsatt er like aktuelt som i fjor.

-Flere pågående granskninger av ulykker og andre uønskede hendelser viser at vi fortsatt må ha fokus på arbeidstakerne og daglige helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer i bransjen. Vi må fremdeles ha fokus på utfordringer med arbeidstid, medvirkning, sikre tilstrekkelig kapasitet og god nok kompetanse, sier Bjerkeli.

Arbeidsmiljø påvirker storulykkepotensial

Han understreker at de faktorene som går på arbeidstakerne har avgjørende betydning for hele HMS-systemet.

-Det må ikke bli sånn at petroleumsbransjen har mindre fokus og ressursbruk på de daglige utfordringene i bransjen, på grunn av den spesielle energisikkerhetssituasjonen Europa står i, sier han og understreker at negative arbeidsmiljøfaktorer påvirker storulykkepotensialet.

Petroleumstilsynet presenterte på et arrangement i Stavanger 6. januar sine forventninger for det neste året. Foto: Atle Espen Helgesen

Bjerkeli minner om at sikringsregimer og sikkerhetsregimer er basert på vesensforskjellige filosofier.

-Sikkerhetsregimet på norsk sokkel er basert på åpenhet, samarbeid og tillit. Mens sikring normalt er basert på frykt, mistenksomhet og hemmelighold. Vi trenger en diskusjon mellom partene i næringen for å sikre at tilliten ikke svekkes i den geopolitiske situasjonen vi nå står i, sier han.

Økt aktivitet gir økt belastning

Bjerkeli viser også til at en stor mengde nye utbygginger på sokkelen vil gi betydelig økt aktivitet i bransjen framover. -Det vil samtidig gi økt belastning på HMS-systemet. Da er det avgjørende at man sikrer god medvirkning av arbeidstakerne i disse prosessene.

Han understreker også at hyppige endringer av arbeidsprosesser og et konstant høyt arbeidspress påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet.

–Et godt og trygt arbeidsmiljø må være på plass for at folk skal kunne jobbe for å sikre en stabil produksjon på sokkelen. Dette var en bekymring vi hadde under pandemien, men det er minst like relevant nå, sier Bjerkeli.