Signerte møbeloverkomsten, tross misnøye

tirsdag 20. mars 2018

Møbelindustrien stilte til sløyfeforhandlinger med Industri Energi uten representanter fra ledelsen i bedriftene. – Det blir vanskelig å komme til enighet når forhandlingsmotparten fra Norsk Industri ikke kjenner de lokale forholdene, sier tillitsvalgt Vigdis M. Krohn Hansen fra Hilding Anders Norway.

Vigdis M. Krohn Hansen er ikke fornøyd med hvordan forhandlingene på møbeloverneskomsten foregikk. Foto: Atle Espen Helgeen
Vigdis M. Krohn Hansen er ikke fornøyd med hvordan forhandlingene på møbeloverneskomsten foregikk. Foto: Atle Espen Helgeen

Norsk Industri stilte til forhandlinger på møbeloverenskomsten kun med sentral representant fra hovedorganisasjonen.

-Jeg er kritisk til at ingen fra ledelsen i bedriftene stiller til forhandlinger. Da får vi ingenting til, sier Krohn Hansen.

Hun viser til at man ikke fikk gjennomslag for kravet om å få en protokolltilførsel fra 2016 om forskuttering av sykepenger inn i overenskomsten. Norsk Industri ville heller ikke dele rammen på skifttillegget, slik hun ønsket.

-Alle våre krav ble avvist, likevel ble protokollen med Norsk Industri signert. Ellers ville vi mistet retten om minstefortjenesten, sier hun.

Rammen som var fastsatt på forhånd blir dermed utbetalt som generelt tillegg til dem som omfattes av overenskomsten.