Selskapet TIOS med symbolsk angrep på Industri Energi

Områdeleder Ommund Stokka sier TIOS retter et symbolsk angrep mot Industri Energi. Arkivfoto
Områdeleder Ommund Stokka sier TIOS retter et symbolsk angrep mot Industri Energi. Arkivfoto

mandag 1. juni 2020

–Selskapet TIOS forsøker seg på et symbolsk angrep mot oss og virkeområdet for våre offshoreavtaler. Men vi har opplevd liknende angrep før og vi skal vinne denne saken også, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Denne uka ble det klart at det i høst vil bli rettsaker som gjelder offshoreselskapet TIOS.

– Den ene saken, i Arbeidsretten 2-4. september, vil dreie seg om bruk av og virkeområdet for Oljeserviceavtalen (OSA). Den andre saken gjelder det Industri Energi hevder er en fiktiv virksomhetsoverdragelse, med en eneste hensikt, nemlig TIOS sitt ønske om å komme seg ut av gjeldende tariffavtale for flyttbare innretninger, Flyteriggavtalen (NR-avtalen). Denne saken er til behandling, og det er ikke fastsatt dato. Det opplyser områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Meget beklagelig holdning

Bakgrunnen er at TechnipFMC våren 2018 kjøpte en 51 prosent andel i Island Offshore Subsea AS. Det nye selskapet fikk navnet TIOS. Like etter overføringsdatoen reserverte det nyopprettede selskapet seg fra den tariffavtalen Industri Energi har for sine medlemmer i bedriften, nemlig Flyteriggavtalen.

– I tillegg til en tydelig øvelse med tariffhopping, er det ingen tvil om at dette er et symbolsk angrep fra TIOS rettet mot Industri Energi, sier Ommund Stokka. Vi er opptatt av å ha riktig avtale for personellet. I dette tilfellet er det flyteriggavtalen, slik det har vært siden 2006.

-Holdningen som TIOS har vist overfor Industri Energi og den tendens selskapet har til å overkjøre egne ansatte er meget beklagelig. Vi kan ikke se at denne holdningen er bærekraftig – og på et tidspunkt vil den nå kokepunktet, sier han.

Ikke nok å bare bytte arbeidsgiverforening

Ommund Stokka viser til at Flyteriggavtalen er benyttet uten innblanding siden 2006 og fram til slutten av 2018 for den aktuelle gruppen arbeidstakere.

-Det er svært vanskelig for Industri Energi å forstå hvorfor de ansatte nå skulle omfattes av Oljeserviceavtalen (OSA), bare fordi TIOS bestemte seg for å melde seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, sier Stokka.

Han viser til at stillingene dette gjelder inngår som en del av den etablerte bemanningen på de aktuelle installasjonene for brønnintervensjon. -Det faktum at disse innretningene er bygget over et enkelt skrog har ingen betydning for tvisten i denne saken, sier han.

Tidligere utfordringer med lignende bakteppe

Det er ikke ofte våre offshoreavtaler blir utfordret opp mot virkeområdet for våre øvrige offshoreavtaler. Men det har skjedd før:

-Siden opprettelsen av oljeserviceavtalen (OSA) i 1992 har vi bare hatt noen få, begrensede utfordringer. Dette skyldes at virkeområdet for våre offshore-avtaler er så tydelig definert og avgrenset. Et godt eksempel var den såkalte Schlumberger Yme-saken i 1995/96, der NHO hevdet at Oljeserviceavtale (OSA) skulle gjelde for det personellet som arbeidet som prosessteknikere ombord på den flyttbare innretningen «Maersk Giant». Tvisten endte til slutt opp med streik. Etter hvert ga NHO opp og Operatøravtalen ble gjort gjeldende for prosessteknikere på «Maersk Giant», forteller Ommund Stokka.

-Et annet eksempel var den såkalte Cameron-saken i 2007, hvor subsea-ingeniører fra Cameron utførte en arbeidsfunksjon som var en del av arbeidsoppgavene til den etablerte bemanningen på flyteriggen «Stena Don». Industri Energi hevdet at det var Flyteriggavtalen med Norges Rederiforbund (altså NR-avtalen) som skulle gjelde, mens Cameron insisterte på at det var Oljeserviceavtalen (OSA) som skulle benyttes. Etter at plassoppsigelse var meldt og etter en runde med statlig mekling gav Cameron opp og ‘Flyteriggavtalen’ med NR ble gjort gjeldende.

-Vi har altså opplevd liknende angrep som TIOS nå forsøker seg på før, men vi skal vinne denne saken også, sier områdeleder Ommund Stokka.

Fullstendig uakseptabelt med tariffhopping i TIOS