Seier i Høyesterett i «6G-saken»: Ansatte får full lønn under permittering i arbeidsgiverperioden

Advokat (H) Eyvind Mossige i Industri Energi.
Advokat (H) Eyvind Mossige i Industri Energi.

fredag 1. februar 2019

Domsslutningen i den såkalte 6G-saken gir ansatte som har vært permitterte, full lønn i arbeidsgiverperioden. Dette får konsekvenser for mange medlemmer.

Høyesterett har forkastet anken til Transocean og sluttet seg til dommen fra Gulating Lagmannsrett av 02.07.2018. Dette innebærer at SAFE-medlemmet som saken gjaldt, får utbetalt full lønn i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden var ti dager før nyttår og femten dager etter nyttår. Arbeidsgiver har hevdet at lønnspermitteringsloven var helt klar og at det derfor bare skulle utbetales lønn opptil 6G i arbeidsgiverperioden. 6G utgjør en årslønn på omlag 570 000 kroner. Det betyr at alle innenfor NR-avtalen som har vært permittert og som har en årslønn høyere enn 6G, har et krav på etterbetaling. Arbeidsgiversiden har tapt klart i tre rettsinstanser.

– Dette er en sak som får konsekvenser for mange som har vært permittert. Her er det Norsk Rederiforbund som har gitt bedriftene sine feil råd, mener advokat (H) Eyvind Mossige i Industri Energi.

 

Industri Energi erklærte partshjelp

Det er saken til et SAFE-medlem som er tatt inn for Høyesterett. Industri Energi og NITO har lignende saker hvor det er tatt ut stevning og det har kommet tilsvar. Men fordi saken til den aktuelle SAFE-medlemmet var først i tingretten er deres sak tatt videre, mens Industri Energis saker er stanset i påvente av at domstolene skulle ta stilling til uenigheten.

Industri Energi erklærte partshjelp og Mossige prosedert saken på vegne av Industri Energi og forbundets medlemmer.

– Det har vært viktig for oss å ha en hånd på rattet og kunne være med å påvirke saken og representere våre medlemmer i Høyesterett, sier Mossige.

Les også: 6G-saken om betaling under permittering behandles i Høyesterett

Viktig sak for medlemmene

Saken er nå rettskraftig avgjort, og Norges Rederiforbund er instruert til å foreta etterbetaling til våre medlemmer i samsvar med dommen i Høyesterett. Forbundet har også flere lignende saker ute i bedriftene, hvor det er gjort avtale om å vente på saken i Transocean, som blir stående som gjeldende rettspraksis.

– Disse sakene vil nå bli løst, og de ansatte som har vært permittert, vil få restutbetaling. For noen vil dette være et større beløp, mens andre vil få et mindre beløp, forteller Mossige.

Transocean ble også dømt til å erstatte saksomkostninger påløpt i saken.