Seier i Gulating lagmannsrett sikrer medlemmer etterbetaling av lønn

To IE&FLT-medlemmer i Saga Subsea får etterbetaling av lønn etter å ha blitt forskjellsbehandlet. Det slår Gulating lagmannsrett fast etter å ha kommet til at arbeidsmiljøloven også gjelder for innleide på flerbruksfartøy. IE&FLT er uenig i størrelsen på etterbetalingen og vil anke denne delen av dommen.

– Dette er en viktig og prinsipiell avgjørelse av lagmannsretten. Dommen slår tydelig fast at utleide til flerbruksfartøy har krav på likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår med de direkte ansatte, sier nestleder Ommund Stokka.

Over to år har gått siden Industri Energi (nå IE&FLT) tok Saga Subsea til retten med krav om at to av forbundets medlemmer skulle ha lik betaling under utleie til flerbruksfartøy, som de fast ansatte i selskapene de ble utleid til hadde. Saken har gått fra tingretten, til lagmannsretten, via Høyesterett og tilbake til lagmannsretten.

– Vi er glade for at våre medlemmer endelig får bekreftet at de har rett på etterbetaling. Det har vært en lang og seig kamp for dem å stå i, sier nestleder Ommund Stokka.

De to medlemmene er tilkjent etterbetaling på henholdsvis 442.627 kroner og 153.498 kroner.

– Vi mener de skulle hatt et høyere beløp enn dette og har derfor besluttet oss for å påanke denne delen av dommen, forteller Stokka.

Sakens kjerne

De to IE&FLT-medlemmene har vært utleid fra bemanningsselskapet Saga Subsea til ulike kunder offshore, på land og til arbeid på flerbruksfartøy.

Nestleder Ommund Stokka kan være fornøyd med at forbundet gjennom lagmannsretten har fått en viktig avklaring for arbeidstakere som er utleid til flerbruksfartøy. Foto: Atle Espen Helgesen.

Saga Subsea, som selv ikke driver sjøfartsvirksomhet, har hevdet de to medlemmene skulle være underlagt skipsarbeiderlovgivningen når de var utleid til flerbruksfartøy. Skipsarbeiderloven har, i motsetning til Arbeidsmiljøloven, ikke bestemmelser om likebehandling for innleide arbeidstakere. De to har dermed fått dårligere lønnsvilkår enn sine fast ansatte kolleger når de har vært utleid til flerbruksfartøy.

Saga Subsea fikk opprinnelig medhold for sitt synspunkt i Haugaland og Sunnhordland tingrett, en dom Industri Energi anket til lagmannsretten.

– Det faller på sin egen urimelighet at arbeidstakere skal veksle mellom ulike vernelover alt etter hvem de er leid ut til. Dette har vært et bevisst forsøk på omgåelse av våre medlemmers rettigheter. Vi er fornøyde med at Gulating lagmannsrett nå har gitt oss fullt medhold, sier Stokka.

Stokka slår fast at dette er en viktig avgjørelse for alle utleide til flerbruksfartøy, og at IE&FLT vil følge opp dommen med å undersøke om forbundet kan ha flere medlemmer med krav på etterbetaling av lønn.