Seier i arbeidsretten: Oljeservice-bedrifter må forholde seg til statens reiseregulativ

Harald Hereid, forhandler i Industri Energi, er fornøyd med arbeidsrettens dom.
Harald Hereid, forhandler i Industri Energi, er fornøyd med arbeidsrettens dom.

onsdag 23. mai 2018

– Dette er en viktig seier for medlemmene våre. Alle oljeservice-bedrifter må følge det som arbeidsretten nå slår fast, sier Harald Hereid i Industri Energi.

Dommen ble avsagt i arbeidsretten 22. mai. Harald Hereid har kjørt saken for våre medlemmer sammen med LO-advokat Håkon Angell.

Sakens kjerne er som følger:

I tariffavtalen for oljeservice, i en protokolltilførsel fra 1992 står det at «I tidligere avtaler har det vært referert til Statens reiseregulativ. I denne avtalen er dette erstattet med bedriftens reiseregulativ. Dette er ikke ment å gi noen endringer i ytelsene, men for å gjøre det enklere for bedriftens å administrere. Det skal heller ikke gjøres endringer i bedriftens reiseregulativ som gjør ytelsene som skal gis i henhold til tariffavtalen, dårligere samlet sett for de som følger denne avtale, enn det som er bestemt i Statens reiseregulativ.»

Tvisten oppstod i Oceaneering Asset integrity A/S da statens reiseregulativ fikk ny bestemmelse om diett ved rutinemessige oppdrag. I Statens reiseregulativ ble skillet mellom rutinemessig oppdrag og tjenestereiser opphevet i 2016, men denne endringen nektet Oceaneering å være med på. To av våre medlemmer som hadde vært på rutinemessig oppdrag fikk avvist sine reiseregninger.

Kompensasjonen må være samlet sett minst like god som statens reiseregulativ

– Arbeidsgiversiden, NHO og Norsk olje og gass, har videre argumentert for at bestemmelsen kun gjelder for de bedriftene som var omfattet av oljeserviceavtalen i 1992, da den overnevnte protokolltilførselen kom, mens de har hevdet at alle nye bedrifter som har kommet inn på avtalen i etterkant ikke har samme forpliktelser, forklarer Hereid.

– Arbeidsgiverne har for det andre hevdet at det er statens reiseregulativ fra 1992 som skal gjelde, ikke de vilkårene som står der i dag.

Nå er disse påstandene slått tilbake av retten og retten slår fast at avtalen er å anse som dynamisk, altså at man må følge de til enhver gjeldende bestemmelser samlet sett som følger av statens reiseregulativ.

– Alle oljeservice-bedrifter, også de som er kommet til etter 1992, er forpliktet til å betale en samlet kompensasjon som er minst like god som det som til enhver tid står i statens reiseregulativ, sier Hereid.

Viktig seier

– Dette er en viktig seier. Det betyr at bedriftene ikke bare kan ture frem og sno seg unna sine tariffrettslige forpliktelser, understreker Hereid.

Våre medlemmer har også fått medhold i etterbetalingskrav tilbake til 2016 da tvisten ble tatt opp med bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Last ned hele dommen fra Arbeidsretten her (PDF).