Seadrill tror på vekst i riggnæringen

Direktør Henrik Hansen i Seadrill Europa (tv) og klubbleder Arild Berntsen i Seadrill har tro på høyere riggrater og mer aktivitet på norsk sokkel. Foto: Atle Espen Helgesen
Direktør Henrik Hansen i Seadrill Europa (tv) og klubbleder Arild Berntsen i Seadrill har tro på høyere riggrater og mer aktivitet på norsk sokkel. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 19. mars 2019

– 2019 vil fortsatt bli krevende, men fra neste år mener vi alle piler vil peke oppover for riggnæringen i denne del av verden, sier direktør for Seadrill Europa Henrik M Hansen og Industri Energis klubbleder Arild Berntsen i Seadrill.

-Riggbransjen er ennå ikke friskmeldt, men vi ser veldig lyst på framtiden i Nordsjøen og forventer vekst i riggratene, sier direktør Henrik Hansen og klubbleder Arild Berntsen i Seadrill.

De viser til at det i dag er en rekke anbud i markedet. – Hovedutfordringen nå er ikke antall mulige kontrakter, men at kontraktene i hovedsak er for korte, sier Hansen.

Han forklarer at oljeselskapene ennå ikke vil forplikte seg til langsiktige kontrakter.

-For en rigg skal aktiveres, må en kontrakt ha en dagsrate og en lengde som gir avkastning på investeringen. Der er vi ennå ikke. Likevel tror vi dette snart vil endre seg, siden alle signaler tyder på at aktiviteten er på full fart oppover, sier Hansen.

Nye rigger er på vei

Seadrill har vært gjennom noen tøffe år. Selskapet har hatt flere rigger i opplag og mange hundre har mistet jobben. Men nå er selskapet i ferd med å rigge seg for ny vekst.

To nybygde rigger «West Mira» og «West Bollsta» er på vei mot Norge. Førstnevnte er på kontrakt for boring av seks brønner på Nova-feltet i Nordsjøen for Wintershall, mens «West Bollsta» skal bore minst ti brønner for Lundin.

I tillegg skal «West Phoenix», som har vært på britisk sokkel, tilbake til Norge og oppbemannes.

-Når disse riggene er på plass har vi sikret oss en god posisjon for vekst, sier direktør Henrik Hansen.

Skal ikke gå utover sikkerheten

For å bemanne de tre riggene må Seadrill ansette rundt 300 personer. – Det kan bli utfordrende å få tak i nok folk med rett kompetanse. Men foreløpig har vi hatt høye søkertall på utlyste stillinger, sier Hansen.

Han sier selskapet skal ha fokus på prestasjon og ytelse, men understreker at «det må være sunn fornuft i dette».

-Folk skal ikke utsettes for tidspress som går utover sikkerheten, slår han fast.

Avviser at bedriften vil satse på innleie

På årsmøtet i Seadrill-klubben 13. mars ble direktøren bedt om å kommentere rykter om at selskapet vil satse mer på bruk av innleid arbeidskraft.

-De ryktene kan jeg avvise med en gang. Vi har ingen policy om at vi på et generelt grunnlag vil satse mer på innleie. Jeg er mer bekymret for om vi framover klarer å tiltrekke oss nok norske ungdommer, sier han.

Han oppfordrer derfor unge til å satse på denne bransjen, fordi det er en langsiktig næring som vil være her i mange tiår framover.

-Offshoreforeningen i Seadrill vil gjøre sitt for at dette skal være trygge og gode arbeidsplasser. Samtidig skal vi sørge for at partssamarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker fungerer optimalt. Her har vi ennå en vei å gå, slik at vi fungerer i sammen som et lag, sier klubbleder Arild Berntsen.