Canadian Unifor vil samarbeide med Industri Energi

Fra venstre: Leder Europa-kontor Ketil Karlsen, forbundsleder Frode Alfheim, Kimberley Conway, internasjonal rådgiver Ole Kristian Paulsen og forbundssekretær HMS Henrik Solvorn Fjeldsbø.
Fra venstre: Leder Europa-kontor Ketil Karlsen, forbundsleder Frode Alfheim, Kimberley Conway, internasjonal rådgiver Ole Kristian Paulsen og forbundssekretær HMS Henrik Solvorn Fjeldsbø.

mandag 15. mai 2017

Fagforbundet Canadian Unifor ønsker å samarbeide med Industri Energi. – De har mange av de samme utfordringene som oss, blant annet på HMS innenfor helikopterområdet, sier leder av Industri Energis Europakontor, Ketil Karlsen.

 

Representanter fra forbundet møtte Kimberley Conway under landsmøtet til Industri Energi. Hun er sjef for det nasjonale energirådet i forbundet. De har medlemmer innenfor 23 forskjellige bransjer, og er det største private forbundet i Canada med 330.000 medlemmer.

– Kontaktene er nettopp opprettet, og det blir spennende å se hvordan vi kan løse felles faglige og sikkerhetsmessig utfordringer innenfor offshoresektoren. Det er svært interessant å nyttiggjøre seg den kompetansen Industri Energi har på HMS innenfor oljesektoren, sier hun.

Ungdom

Man tenker seg i første omgang tre områder å nyttiggjøre seg hverandres kompetanse. Foruten HMS, ungdom og ansatte lokalt i Statoil i Canada.

Etter at de konservative tapte makten og Justin Trudeau fra Canadas liberale parti overtok makten, har det blitt lettere å være fagorganisert i Canada.

– Dette er den mest arbeidervennlige regjering vi har hatt på 40 år. Regjeringen er i ferd med å innføre et regelverk som tar bedre hensyn til arbeidsmiljø, arbeidstid og lønn. Dette vil også presse arbeidsgiverne til å forholde seg til fagforeningene på en mer konstruktiv måte, sier Kimberley Conway.

Ketil Karlsen poengterer at Statoil, som har virksomhet i Calgary og St. Jones, har inngått en global samarbeidsavtale som svart på hvitt sier at Statoil skal samarbeide med lokale fagforeninger, sier han.

Organisering

Industri Energi har lyktes svært godt med organisering av ungdom. Canadian Unifor skal også prioritere å dette arbeidet sterkere i fremtiden.

– Vi er svært interessert i dele erfaringer og synspunkter på hvordan man skal lykkes med det svært viktige arbeide med å rekruttere unge medlemmer, sier Conway.

Karlsen deltok også på Canadian Unifor sin kongress i Ottawa i fjor.

– UNIFOR har ovenfor Statoil krevd midler til et oppryddingsfond i fall det blir et oljeutslipp. Jeg har nevnt at de kanskje heller bør drøfte hvordan fiskerne kan inkluderes i oljevernberedskapen slik de gjør gjennom NOFO i Finnmark. Timingen i forhold til oljepris er vel ikke optimal når det gjelder store midler. Her må foreningen i Statoil inkluderes, sier Karlsen.