Saken om innleides bonusrettigheter startet i Høyesterett i dag

Asle Reime, områdeleder i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Asle Reime, områdeleder i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 13. oktober 2020

I dag startet saken i Høyesterett om ansatte i bemanningsbyrået Semco Maritime, leid ut til Aker BP, skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får. – Det er viktig at likebehandlingsprinsippet blir opprettholdt, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Bakgrunnen for saken er at Industri Energi, på vegne av to medlemmer, anla søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til AkerBP, som har bonusordning for alle sine ansatte.

– Jeg er glad for at Høyesterett har tatt saken. Det er en prinsipiell sak som er viktig for oss og handler om likebehandling av fast ansatte og innleid personell, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi til Frifagbevegelse.no.

Selv om forbundet krever faste ansettelser, blir det viktig å få en avklaring, mener Reime. – Når flere og flere bedrifter leier inn personer som en del av sine ansettelsesrutiner, så er det viktig at likebehandlingsprinsippet blir opprettholdt, sier han.

Advokat Karianne Rettedal viser til at regelen i arbeidsmiljøloven og vikarbyrådirektivet slår fast at innleide skal ha like betingelser som fast ansatte i virksomheten de leies inn til.

Saken var først oppe i Stavanger tingrett i 2018. Da fikk de to ansatte medhold. Men i ankesaken i Lagmannsretten gikk det motsatt vei.

Dom i saken er ventet om drøyt 14 dager.

Les hele artikkelen i Frifagbevegelse.no her.