Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

OSA-inspektør Wayne Pena. Foto: Atle Espen Helgesen
OSA-inspektør Wayne Pena. Foto: Atle Espen Helgesen

mandag 27. januar 2020

-ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

Etter en inspeksjon ved ROV-selskapet Saipem Ltd sitt hovedkontor i London i høst kan Industri Energis inspektører konstaterte at selskapet bryter med rammeverket, aktivitetsforskriften og oljeserviceavtalens bestemmelser.

-Over en 12-månedersperiode fra sommeren 2018 til sommeren 2019 benyttet Saipem Ltd ansatte som ble mobilisert via utenlandske bemanningsselskaper for å oppfylle selskapets kontrakt i Norge for boreriggen «Scarabeo 8». Men ingen av de innleide hadde faste arbeidsplaner eller arbeidet etter en disponibelplan i henhold til oljeserviceavtalenes bestemmelser. Roterende utsendelse av totalt 65 ROV-piloter i løpet av ett år viser en tydelig omgåelse av regelverket, sier inspektør Wayne Pena.

Han slår fast at reguleringsbestemmelsene for utsendt arbeidstaker og gjeldende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven ikke var ment slik at et selskap utelukkende kan benytte seg av roterende utsendelse av arbeidere for å oppfylle pågående ROV-kontrakter på norsk sokkel.

-Denne praksisen har vært til skade for våre medlemmer i andre oljeserviceselskaper som leverer ROV-tjenester på norsk kontinentalsokkel. Dette er en direkte form for sosial dumping, sier han.

Gigantisk ressurspool

ROV er en fjernstyrt ubemannet undervannsfarkost. Saipem Ltd har omtrent 150 ansatte i relaterte stillingsfunksjoner som ROV-piloter på internasjonale oppdrag.

Personellet er stasjonert i utlandet, men blir sporadisk hentet til blant annet Norge hvor de blir benyttet på rotasjonsbasis for å oppfylle kontrakter på norsk sokkel.

– Dette er en gigantisk ressurspool av folk som verken har fast arbeidsplan eller disponibelplan, og som heller ikke følger en gyldig kollektivavtale, bare for å nevne noe. Ingen selskaper som opererer i Norge kan konkurrere med Saipem Ltd som benytter denne forretningsmodellen, sier inspektør Wayne Pena.

Grove brudd på arbeidstidsbestemmelser

Selskaper som opererer på norsk sokkel skal ha systemer som registrerer arbeidstiden og som viser normal arbeidstid og overtidstimer, både daglig, ukentlig og årlig. I henhold til rammeforskriften skal offshoreperioden ikke overstige 14 dager, men den kan forlenges med 7 dager for en enkelt periode og da også bare i tilfeller med eksepsjonelt og midlertidig behov, etter samråd med valgte representanter for de ansatte.

-I Saipem Ltd ser vi at det er registrert flere 21-dagersturer offshore for en rekke arbeidstakere. Og det er ikke gitt noen forklaring på hvorfor en person var om bord på riggen i 25 dager. Vi fant også et tilfelle der en person først var om bord på en installasjon i Egypt over en lengre periode. Så reiste han direkte til Norge og jobbet offshore i 14 dager. Han var på jobb i minst 35 sammenhengende dager, muligens enda mer, sier Pena.

Fullstendig uakseptabelt

I et brev til Industri Energi forsøker Saipem Ltd å dempe det forbundets inspektører beskriver.

– Saipem Ltd omtaler tilfellene som «potensielle isolerte hendelser». Men intet kan være fjernere fra sannheten. Saipem Ltd har gjort dette bevisst. Og det er fullstendig uakseptabelt, sier Pena.

Han påpeker dessuten at operatørselskapene som har benyttet seg av tjenester fra Saipem Ltd ikke har kontrollert selskapet grundig nok og at de også bør ta et overordnet ansvar.

-Det samme gjelder for tilsynsmyndighetene som bør følge opp selskaper som opererer under radaren og bare benytter utsendte arbeidere på rotasjonsbasis, sier Pena.