Revidert nasjonalbudsjett: Industrien til land og til havs berger landets økonomi

– Jeg er glad for at norsk industri på land og til havs legger grunnlaget for arbeidsplasser, eksport og skatteinntekter som Norge er helt avhengig av, sier forbundsleder Frode Alfheim etter regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023.

I budsjettet varsler regjeringen blant annet høyere prisvekst, økt ledighet, lavere vekst og økt oljepengebruk.

Frode Alfheim sier at det viktig at Stortinget er forsiktig med den offentlige pengebruken, når regjeringspartiene skal forhandle med SV.

– Rente, prisvekst og kronekurs er ekstremt viktig for norsk økonomi og for våre medlemmers privatøkonomi. Det er helt avgjørende at vi unngår å øke prisene og rentene slik at våre medlemmer mister kjøpekraft og industrien mister konkurransekraft, sier han.

Alfheim uttalte i fjor høst at han forventet et statsbudsjett tilpasset tøffere tider og at industrien ikke har behov for ytterligere prisvekst.

Betydningen av norsk industri og statlig eierskap

Frode Alfheim understreker at betydningen av norsk industri og statlig eierskap blir tydelig reflektert i budsjettet, siden staten forventer enorme inntekter.

– Vi ser i budsjettet at det kommer over 1000 milliarder kroner i olje- og gassinntekter i 2023, i tillegg til 76 milliarder kroner i utbytte fra Equinor, 5 milliarder kroner i utbytte fra Yara og 4 milliarder kroner i utbytte fra Hydro, sier Alfheim.

Under streiken i år. Fanemarkering utenfor Hydro Årdal. Foto: Egil Brandsøy.

Han påpeker at kraftavtaler og gode rammevilkår har gjort at industrien har klart seg gjennom energikrisen og at den økonomiske veksten er høyere enn i Europa og USA.

– Det er flott at våre medlemmer i norsk industri på land og til havs legger grunnlaget for arbeidsplasser, eksport og skatteinntekter som Norge er helt avhengig av, sier Alfheim.

Etterlyser tiltak på energi og konkurransekraft

Regjeringen tar sikte på å gi friske penger til mineralsatsing, mineralkartlegging, havvindundersøkelser og grønn skipsfart.

– Dette er gode tiltak, men regjeringen har fortsatt en lang vei å gå for å oppfylle målene i grønt industriløft, sier han og legger til:

– I tillegg etterlyser vi tiltak for lavere strømpriser, mer kraft og mer nett.

Revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble lagt fram i dag på Stortinget. Foto: Atle Espen Helgesen

Alfheim sier at det er bra at regjeringen nylig har lagt frem en handlingsplan for raskere nettutbygging, og at det jobbes med å skape en handlingsplan for energieffektivisering.

– Vi er tett på de politiske prosessene og jobber for å sikre viktige gjennomslag for norske industriarbeidsplasser, sier han.

Olje- og energidepartementet overtar ansvaret for Petroleumstilsynet

Regjeringen melder at Olje- og energidepartementet overtar ansvaret for Petroleumstilsynet. Industri Energi tar overføringen av Petroleumstilsynet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Olje- og energidepartementet til etterretning.

Petroleumstilsynet har, i tillegg til olje og gass, fått ansvar for tilsyn med nye energiformer som havvind, transport og lagring av CO2 samt havbunnsmineraler, områder som også tilligger Olje- og energidepartementet.

Alfheim har forståelse for endringen og ønsker at overføringen skal styrke partssamarbeidet.

– Energipolitikken og sikkerhetspolitikken må ses i en sammenheng. Vi vil videreføre samarbeidet for sikkerhet og trygghet på norsk sokkel. Det aller viktigste for oss er at målet om at petroleumsaktiviteten på norsk sokkel skal være verdensledende innen HMS ligger fast, sier han.