Revidert nasjonalbudsjett: Bremsene fortsatt på. Regjeringen satser ikke nok på karbonfangst- og lagring

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

tirsdag 15. mai 2018

– Mener vi alvor med klimamålene, skal vi få det til – er karbonfangst- og lagring helt avgjørende. De er også et svært viktig tiltak for arbeidsplasser og verdiskapning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi, etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 15. mai.

I regjeringens forslag til revidert statsbudsjett får Norcem støtte til fortsatt drift av forprosjekt for CO2-fangst. Yara er ikke med videre i prosjektet, mens det vurderes å gå videre med forprosjekt på Klemetsrud.

– For Industri Energi er det gledelig at Norcem blir med videre i prosjektet, men vi syns det er synd man ikke har lyktes med å få med Yara.

– Verden er avhengig av karbongfangst- og lagring for å nå klimamålene. Nå har vi muligheten til å få dette til, Norge kan sette seg i førersetet med verdens første fullskalaprosjekt for karbonfangst- og lagring av denne typen. Dette er det eneste av sitt slag i verden.

– Derfor er det skuffende at vi ikke får til skikkelig satsning på alle de tre forprosjektene for fangstanlegg, og at investeringsbeslutningen for fullskalaprosjektet nok en gang skyves frem i tid, sier Alfheim.

Beslutningsgrunnlaget for fullskalaanlegg skal nå legges frem i 2020-21 (les mer om saken på E24.no).

– Vi var skuffet da støtten ble strupet i statsbudsjettet i høst. Og selv om dette er et skritt i riktig retning, så opplever vi ikke akkurat at regjeringen gyver på med entusiasme nå heller.

– Bremsene er fortsatt på og fremdeles skyves beslutningene frem i tid. Det er synd, her har vi ingen tid å miste, sier han.

– Både fordi karbonfangst- og lagring er et viktig klimaprosjekt, og fordi det vil kunne skape tusenvis av arbeidsplasser og verdiskapning. Dette slo SINTEF fast i en rapport nylig.

Petroleumsnæringen kan bidra til å nå klimamålene både gjennom å håndtere og lagre CO2 på norsk sokkel, men også gjennom å produsere hydrogen av naturgass.

Viktig å satse på minst to fangstanlegg

Frode Alfheim understreker nå viktigheten av å sikre nok volum til at fullskala-prosjektet for karbonfangst- og lagring realiseres. Det må derfor sørges for at det ikke bare blir ett anlegg, men to. Klemetsrud må med.

– Vi har mistet en av aktørene, Yara er ikke er med videre i prosjektet. Nå er det viktig at regjeringen sikrer at Klemetsrud blir med videre sammen med Norcem, sier han.

Partiene på Stortinget må vise handlekraft

– Da regjeringen kuttet stort i høst var vi bekymret. Dette er fortsatt ikke bra nok, men det er en bevegelse i riktig retning.

– Vi forventer at alle partiene på Stortinget kollektivt tar ansvar for å drive prosjektet videre. Nå har vi ikke råd til ytterligere utsettelser, understreker Frode Alfheim.