– Regjeringens batteristrategi vil gi arbeidsplasser og eksportinntekter

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte i dag «Norges batteristrategi» med ti grep som skal gjøre Norge til en ledende batterinasjon. – Regjeringens batteristrategi er en storsatsing på batteri som leverer på mye av det vi har krevd og forventet, sier Cay Nordhaug, arbeidsutvalgsmedlem i Industri Energi og leder av batterigruppen i forbundet.

Dagens presentasjon er statens veikart for å støtte etableringen av en verdikjede for batterier i Norge.

– Verdikjeden for batterier er i stor vekst internasjonalt. Batteristrategien er derfor viktig for å posisjonere Norge til å ta del i dette industrieventyret. Hvis vi lykkes så har vi mulighet til å skape flere tusen nye arbeidsplasser over hele landet, sier Cay Nordhaug.

Flere viktige grep innen kapital, utdanning og industripartnerskap med andre land

Av de ti grepene i strategien, trekker Cay Nordhaug frem flere viktige områder. Han starter med kapital.

Regjeringens batteristrategi. Foto: Regjeringen.

– Først og fremst er det viktig at staten stiller opp med kapital, lån og garantier som er kraftfulle nok til å tiltrekke privat kapital til batterinæringen. Vi har en klar forventning om at regjeringen stiller opp med kapital allerede i statsbudsjettet som legges frem i oktober, sier Nordhaug.

Deretter mener han at det er nødvendig å fremme kompetanseutvikling innen batterinæringen, og vurdere anbefalingene fra BattKOMP – som er et prosjekt drevet av Norsk Industri med representanter fra Industri Energi og næringslivet som ser på hvilke kompetansebehov det trengs til utviklingen av batteriindustrien.

– Det er svært viktig at utdanningsløpene knyttes til industriens behov, som næringsministeren gjorde klart i dag, sier Nordhaug.

– Det er også vesentlig at vi får i gang et godt industripartnerskap med EU, og at vi fikser floken med batteritollen slik at det ikke står i veien for dette industrieventyret, sier han.

Batterier krever kraft

Regjeringens batteristrategi peker på at batteriproduksjon er kraftintensiv industri, noe som krever økt utbygging av kraftproduksjon og strømnett i årene fremover. Cay Nordhaug sier at det er på høy tid at vi kommer i gang.

– Flere steder i Norge står kapasiteten i strømnettet i veien for industriutvikling, og vi trenger økt kraftproduksjon for å gjøre oss mer uavhengige av de dyre strømprisene på kontinentet, sier han og følger opp:

– Vi trenger ikke vente på energikommisjonen for å vite at vi trenger økt kraftproduksjon og økt kapasitet i strømnettet innenlands. Her er det bare å sette spaden i jorda, sier Nordhaug.

Batteri er et viktig innsatsområde for Industri Energi

Industri Energi jobber aktivt for å sikre best mulige rammevilkår for en lønnsom og eksportorientert norsk verdikjede for batterier.

I tillegg til deltagelse i BattKOMP-prosjektet, så har Industri Energi gjennom Prosess21 og felles industripolitisk plattform med NHO og LO pekt på barrierer og muligheter for en norsk verdikjede for batterier.

–  Batterier er en spennende næring som vil gi arbeidsplasser og eksportinntekter for Norge. Vi er aktivt med for å styrke det arbeidet. Vi har også flere ambisiøse prosjekter på gang der medlemsbedrifter satser på batterinæringen, sier Nordhaug.

Illustrasjonsbilde av den kommende batterifabrikken til Freyr i Mo Industripark. Foto: FREYR.

Han sikter til Vianode-prosjektet, der Elkem og Hydro bidrar til å levere grafitt, som er et viktig materiale i batterier.

I tillegg går Hydro og den svenske batteriprodusenten Northvolt sammen om å opprette Hydrovolt, som blir Europas største gjenvinningsanlegg for batterier, og vil levere resirkulert aluminium til Hydro og batterimaterialer til Northvolt.

– Eksemplene er mange, men potensialet er mye større, legger han til.

Gledelig nyhet om gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana

Cay Nordhaug trekker også frem den store nyheten som ble offentliggjort i dag der Freyr har vedtatt å bygge en batterifabrikk i Mo i Rana til 17 milliarder kroner, der staten skyter inn 4 milliarder kroner.

– Freyr-investeringen er et gjennombrudd for batterisatsingen i Norge. Den vil i seg selv bety mange nye viktige arbeidsplasser i det grønne skiftet og historisk utvikling for landsdelen og Rana-samfunnet. Investeringsbeslutningen viser at det er vilje til å satse på batteriindustri i Norge. Denne gladnyheten må vi bygge videre på, sier Nordhaug.

Illustrasjonsbilde av Freyr sin batterifabrikk. Foto: FREYR.

Du kan lese hele regjeringens batteristrategi her.