Regjeringen presenterte viktige skritt i en grønnere retning

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la fredag fram fem «grønne tiltak» for omstilling og investeringer i norsk industri. – Dette er viktige skritt i riktig retning, sier Cay Nordhaug, arbeidsutvalgsmedlem og leder av batterigruppen i Industri Energi.

Næringsministeren understrekte på dagens pressekonferanse at norsk prosessindustri er i verdensklasse både i forhold til kvalitet og produktivitet. Og han sa at batteriproduksjon gir store muligheter for norsk industri.

-Verdikjeden for batterier gir muligheter for norsk prosessindustri, som Nikkelverket, Hydro og Elkem. Men også for de nye batteriprodusentene som bygger fabrikker i Norge, sier Cay Nordhaug, arbeidsutvalgsmedlem og leder av batterigruppen i Industri Energi.

Næringsministeren fremmet fem tiltak både til batterinæringen og til eksisterende industri. Disse skal legges fram med statsbudsjettet i oktober, og vil først få virkning i budsjettåret 2024.

De fem tiltakene:

  1. En milliard kroner til innovasjonstilskudd til større batteriprosjekter. Det vil stilles strenge krav til privat finansiering, teknologi og kvalitet. Skal forvaltes av Innovasjon Norge og utbetales over fem år.
  2. Norge vil bli med i EUs hydrogenbank. Det gjør at norske selskaper kan konkurrere om finansiering fra den kommende hydrogenauksjonen til EUs innovasjonsfond.
  3. Styrking av kapitalvirkemidlene: Virkemiddelapparatet skal få mer midler til å støtte omstilling og investeringer i industri og næringsliv.
  4. Statlige lån til grønne prosjekter: Staten vil legge til rette for å gi flere lån til grønne industriprosjekter. Lånene skal betales tilbake til staten.
  5. Kartlegging av risiko og sårbarheter i globale forsyningskjeder.

Skal ha privat eierskap

Ifølge næringsministeren skal norsk støtte i all hovedsak gis i form av lån og garantier. Vestre understreker at næringsliv og industri skal ha private eiere og drive for egen regning og risiko, så skal staten legge til rette for omstilling og støtte der det trengs.

Cay Nordhaug er arbeidsutvalgsmedlem og leder for batterigruppen til forbundet. Foto: Egil Brandsøy.

– Industri Energi ønsker ikke noe subsidiekappløp. Samtidig er situasjonen at vi skal oppfylle klimamål samtidig som verden står i en energikrise. Når politikerne stiller så store omstillingskrav til industrien, er det riktig at staten stiller med kapital til omstilling. Det er viktig å huske at norsk industri i all hovedsak er privat eid, privat finansiert, svært lønnsom og grunnlaget for arbeidsplasser fra nord til sør, sier Cay Nordhaug i Industri Energi.

Etterlyser tiltak på solindustri

Næringsministeren varsler at det kommer en ny versjon av «Grønt industriløft» etter sommeren.

Nordhaug forventer at regjeringen da kommer med risikoavlastning og tiltak for norsk solindustri. Hovedutfordringen ligger i å hente penger til sårt tiltrengt utvidelse av produksjonen.

– Norge er Europas største produsent av silisiumbaserte blokker, ingoter og wafere til solcellepaneler, men konkurrerer mot subsidierte kinesiske selskaper som dumper prisene for å ta over markedet. Nå ønsker Europa å ta verdikjeden for solenergi tilbake. Det er en gylden mulighet for at den allerede eksisterende solindustrien i Norge kan ta markedsandeler i dette store og voksende markedet, sier Nordhaug.