Regjeringen foreslår å redusere arbeidsgiverperioden fra 15 til to dager

fredag 13. mars 2020

Her er regjeringens forslag til nye permitteringsregler. Forslaget innebærer blant annet å redusere arbeidsgiverperioden til to dager.

Permitteringsregelverket

  • Regjeringen foreslår å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2dager. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.
  • Regjeringen foreslår å oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.
  • Regjeringen foreslår å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober

Les mer på regjeringens sider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/

Du kan også lese mer her:

https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/dette-er-de-nye-reglene-for-dagpenger-under-permittering-6.158.686479.c6ef0de418