Registrerer diskusjonen rundt iskanten, men vårt standpunkt står fast

onsdag 29. januar 2020

-Vi registrerer den politiske diskusjonen som går rundt iskanten i Barentshavet. Men vårt standpunkt står fast: Iskanten er dynamisk og det skal være en sone mellom iskanten og petroleumsaktivitet. Utover det så avventer vi den reviderte forvaltningsplanen for Barentshavetsom skal legges fram av regjeringen i løpet av året. Når vi har satt oss inn i den skal vi være aktive i diskusjonene både med regjeringen og opposisjonen. Det sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.