Reaksjoner etter kronikken «Industrien trenger vindkraft»

fredag 6. september 2019

FriFagbevegelse publiserte denne uken kronikken «Industrien trenger vindkraft». Den var skrevet av forbundslederne i EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi. Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har fått mange tilbakemeldinger på kronikken og vil benytte anledningen til å si at teksten først og fremst representerer hans personlige meninger.

– Jeg ser helt klart ut fra tilbakemeldingene jeg har fått at det er et stort engasjement rundt denne saken, og noen er helt klart uenige med kronikken. Jeg synes det er positivt at folk gir klare tilbakemeldinger både når de er positive og negative, sier Alfheim.

Energipolitikken er svært viktig for våre medlemmer og opptar ikke minst også stor plass i det offentlige ordskiftet. Alfheim sier at forbundet skal ha gode debatter om energipolitikken også i tiden fremover, og at det også vil gjelde vindkraft.

–Gode diskusjoner er bra for forbundet, og vi vil helt klart legge opp til at ulike meninger skal få komme frem, avslutter Alfheim.

Les kronikken «Industrien trenger vindkraft» her.