Reagerer på at de beste klimatiltakene ikke får Enova-støtte

Forbundsleder Frode Alfheim.
Forbundsleder Frode Alfheim.

tirsdag 26. januar 2021

Industri Energi, Fellesforbundet, El og It forbundet, Norsk Industri og Energi Norge mener at tiltak som både kan gi betydelig større utslippskutt samt skape mange arbeidsplasser i Norge ikke får støtte, mens prosjekter med mindre klimaeffekt og mindre arbeidsplassmuligheter får tilskudd.

For å få til et raskt grønt skifte i industrien, som norske politikere og EU ønsker, må Enova ha mandat til å støtte de bedriftene som går foran med ny grønn teknologi, skriver organisasjonene i et brev til regjeringen.

Idag er det slik at tiltak styres av om tiltaket faller innenfor kvotepliktig eller ikke kvotepliktig sektor. Det kan føre til at bedrifter ikke har tilstrekkelig økonomiske muskler i en oppstartsfase.

Ibrevet til regjeringen peker organisasjonene på at Enovas målekriterier og støtteordninger ikke gjelder omlegging med tilgjengelig teknologi i kvotepliktig sektor, og at bedriftene må synliggjøre et innovasjonselement for å komme inn under Enovas regler. De mener at i praksis har Enova dermed begrensede muligheter for å utløse betydelige utslippsreduksjoner i det korte bildet, og før 2030.

I brevet skriver organisasjonene: «Enova kan ikke løse alt for alle, men uten teknologisk risikoavlastning i det norske virkemiddelapparatet vil det som kan bli norske flaggskipsprosjekter bli nedprioritert framfor lønnsomme og mer inkrementelle prosjekter. Dette vil være et steg tilbake for utviklingen av en grønn og avansert industri som har lange verdikjeder i Norge, med betydelige og positive nasjonale og globale klimaeffekter i større deler av verdikjeden (f.eks. i bruksfasen av industriproduktene).»

Organisasjonene er også bekymret for at miljørammene er for snevre når Enova plukker ut de bedriftene de vil støtte.

– Nå må norske myndigheter følge med i timen, hvis ikke forsvinner tusenvis av nye arbeidsplasser og teknologi som skal hjelpe oss over i det grønne skiftet til utlandet. Norge er helt avhengig av å ha industriarbeidsplasser i framtida særlig når oljenæringa på sikt vil fases ut. Da må man legge til rette økonomisk slik at industrien får en reell mulighet, sier Frode Alfheim, leder av Industri Energi til Dagbladet.

Han mener det er helt avgjørende å få økonomisk støtte i en oppstartsfase for å komme i gang med prosjektene.

– Vi snakker om å investere i framtida. Mange av disse prosjektene er ikke lønnsomme i dag, men vil bli det om kort tid. Hvis vi ikke nå igangsetter de beste prosjektene som gir flest arbeidsplasser og reduserer utslippene mest, bare fordi de passer inn under feil sektor, taper både klima og norske arbeidstakere. Vi må i dag utvikle teknologi for framtida som vil bli konkurransedyktige og lønnsom på sikt, sier Alfheim.