Protesterer mot nedlegging av yrkesfag på videregående skole

Områdeansvarlig Barbro Auestad i Industri Energi
Områdeansvarlig Barbro Auestad i Industri Energi

mandag 25. november 2019

Industri Energi ber fylkesrådmannen i Møre og Romsdal og Nordland om å endre innstilling på TiP (prosessfag) og elektro /TiP på Sunndal og Brønnøysund videregående skoler. – Vi kan ikke akseptere at man går inn for å legge ned linjer når industrien har et stort behov for fagarbeidere, sier Barbro Auestad, områdeansvarlig i Industri Energi.

-Disse linjene er viktige for lokalsamfunnet og for rekruttering til lærlingeplasser på lokale bedrifter. Næringslivet etterspør linjene og det er strategisk viktig å opprettholde denne viktige utdanningen for å sikre fagarbeidere som skal være med på å utvikle industrien i årene fremover, sier hun.

Industri Energi mener det er særdeles viktig at vi som samfunn satser på yrkesfag.

-Det vil være uklokt å bidra til å presse elever som ønsker praksis over i studiespesialisering og lengre utdanningsløp uten at de er motivert eller ønsker dette, poengterer Auestad.

-Alle prognoser viser at det vil bli et skrikende behov for fagarbeidere i alle typer yrker fremover. Hvis ikke takten på utdanningen innen yrkesfag øker, vil man mangle hele 77000 fagarbeidere i 2035. Det vil være i samfunnets interesse og lønnsomt å gi så mange som mulig som ønsker det muligheten til å ta fagbrev. Da er det en særdeles korttenkt politikk å legge ned viktige fag for næringslivet, sier hun.

-På mange plasser i landet er riften om særlig TiP- elever stor, og bedriftene vi organiserer medlemmer på får ikke inn det antall lærlinger man etterspør, sier hun.

25-30 lærlinger på Hydro Sunndal

Sunndal Kjemiske Fagforening stiller seg også svært kritisk til at det foreslås nedlegging av yrkesfaglinjer innen elektrofag og industriteknologi på Sunndal videregående skole. Leder Arve Baade skriver blant annet:

«At fylkeskommunen foreslår å ta kvelertak på et tilbud som industrien etterspør er svært bekymringsfullt. Hydro Sunndal tar årlig inn mellom 25 og 30 lærlinger. I all hovedsak er disse fordelt mellom prosess/kjemi, elektro, mekanisk og automasjon. Vi mener at flere kommuner kan samarbeide om det administrative, slik at man opprettholder et godt skoletilbud.»