Prosafe driver sosial dumping i stor skala

Forhandler Fraser Knox (tv) og områdeleder Asle Reime mener Prosafe opptrer uakseptabelt når de forbereder å forlate norsk sokkel. Foto: Atle Espen Helgesen
Forhandler Fraser Knox (tv) og områdeleder Asle Reime mener Prosafe opptrer uakseptabelt når de forbereder å forlate norsk sokkel. Foto: Atle Espen Helgesen

torsdag 31. januar 2019

-Prosafe kutter minst 150 ansatte og tilbyr å leie de tilbake til 40 prosent lavere lønn. Dette er sosial dumping i stor skala, sier områdeleder Asle Reime og forhandler Fraser Knox i Industri Energi.

Prosafes to boligrigger, «Safe Scandinavia» og «Safe Zephyrus», skal i løpet av våren forlate norsk sokkel. «Safe Scandinavia» har foreløpig ikke fått nytt oppdrag og skal trolig i varmt opplag, mens «Safe Zephyrus» skal være flotell på Claire Ridge på britisk sokkel.

I den forbindelse har selskapet oppfordret de ansatte å si opp jobbene sine i Norge. Samtidig tilbyr selskapet folkene å søke på sine egne jobber, gjennom et kyprosregistrert bemanningsbyrå, med 40 prosent lavere lønn. Internasjonalt gjør selskapet det samme, men da med en sluttpakke.

–Vi vil bare akseptere oppsigelser som følger norske regler. Vi aksepterer ikke oppsigelse for internasjonale kontrakter, sier Asle Reime.

Han påpeker at Prosafe alltid har fulgt norsk lov og regler mens de har vært på norsk sokkel. – Men nå som de planlegger å forlate norsk sokkel, så har de begynt en prosess som er fullstendig uakseptabel. Vi er bekymret for våre medlemmer som nå risikerer å miste jobben og tvinges inn i en dårlig avtale, sier Reime.

Kappløp mot bunnen

Prosafe legger opp til en ny forretningsmodell der de går fra fast ansatte til å leie folkene gjennom bemanningsbyrå.

-Gjennom det norske bemanningsselskapet OSM må de ansatte forholde seg til en rekke kontaktpunkter i flere ulike land. Arbeidskontrakten de tilbys er juridisk knyttet til Kypros, men skal følge singaporske lover. Selve bemanningskontoret er i Polen, sier forhandler Fraser Knox i Industri Energi.

-Det er uhørt og skandaløst. Prosafe driver et kappløp mot bunnen. Det de gjør er sosial dumping i stor skala, slår Reime og Knox fast.

I tillegg risikerer selskapet å miste mange ansatte som ikke er villige til å gå kraftig ned i lønn. – Da mister man kompetanse, som igjen kan gå utover sikkerheten, sier Knox.

Ville ikke møte forbundet

Industri Energi har bedt om et møte med Prosafe, men bedriften ville ikke møte forbundet.

-Vi synes Prosafe sin opptreden er så bekymringsfull at vi vil ta saken opp med flere operatørselskap for å understreke at dette er i strid med deres policy om ITF-minimumsstandard. Vi vil også sende et brev til Den internasjonale transportføderasjonen (ITF) der vi forklarer situasjonen og ber de ikke signere noen avtale med selskapet.

Industri Energi vil også støtte sine britiske søsterforbund Unite, RMT og Nautilus som har saken om flotellene på britisk side av grensen.

-Hvis Prosafe gjennomfører disse planene, lover vi å gjøre det hett for dem når de en gang vil ha riggene tilbake på norsk sokkel, sier Asle Reime.

Han minner om at Prosafe er et norsk selskap som er registrert på Oslo Børs.