Positivt møte med Samferdselsdepartementet om Hofo

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø (fv), statssekretær Tom Cato Karlsen og forbundsleder Frode Alfheim diskuterte tirsdag det europeiske helikopterregelverket Hofo. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø (fv), statssekretær Tom Cato Karlsen og forbundsleder Frode Alfheim diskuterte tirsdag det europeiske helikopterregelverket Hofo. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 16. mai 2017

Snart skal regjeringen bestemme om Hofo skal innføres i Norge eller ikke. Industri Energis forbundsleder Frode Alfheim og forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø møtte tirsdag statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet for å orientere om forbundets syn på det felleseuropeiske helikopterregelverket.

– Det er bra at regjeringen vil lytte til våre innspill om Hofo like før den skal ta beslutningen. Jeg tolker det som et positivt signal, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han understreker at Industri Energi er en betydelig aktør i offshore helikoptermiljøet, som blir lyttet til.

– Vi er en tung aktør innenfor helikopterfagfeltet, både i forhold til at vi representerer passasjerene og på grunn av den helikopterfaglige kompetansen vi har i forbundet, sier Alfheim.

Må lytte til faglige råd

Helikopterekspert og leder av Industri Energis helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø, mener det er viktig at den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet lytter til forbundets syn.

– Det er viktig å vise at det er unison enighet i det norske helikoptermiljøet om at Hofo ikke må implementeres, fordi det nye europeiske regelverket vil svekke helikoptersikkerheten på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

– For oss som representerer passasjerene (les offshorearbeiderne) er det ekstremt viktig at deres sikkerhet er ivaretatt på best mulig måte, sier han.

Fjeldsbø sier at forbundet har jobbet imot det nye felleseuropeiske offshore helikopterregelverket i flere år og viser til at Samferdselsdepartementet snart skal bestemme seg for om det skal implementeres i Norge.

– Vi er nå helt i innspurten og det blir spennende å se hva departementet bestemmer seg for å gjøre. Vi forventer at beslutningen blir å ikke innføre Hofo på grunn av tydelige faglige råd, blant annet fra den siste helikoptersikkerhetsstudien fra Sintef (HSS3b) og ikke minst departementets egen konsekvensutredning som viste at Hofo ville svekke sikkerheten.

Verdens beste helikoptersikkerhet

Fjeldsbø utdyper at det europeiske helikopterregelverket vil åpne for utenlandske tilsyn, utenlandsk driftstillatelse (AOC) og nye aktører i det norske offshore helikoptermarkedet.

– Vi har verdens beste sikkerhet innenfor helikoptervirksomheten på norsk sokkel. Vi må ikke svekke sikkerhetsnivået som er bygd opp her gjennom flere tiår, sier Fjeldsbø.

Han understreker at helikoptersikkerheten på norsk sokkel er basert på partssamarbeid mellom fagforeninger, helikopterselskaper, oljeselskaper og myndighetene.

– Hofo vil gi mer makt til det europeiske flysikkerhetsbyrået Easa. Det vi har sett fra Easa er lite tillitsvekkende. De virker å være mer opptatt av å åpne markedet enn å prioritere sikkerheten. De har heller ikke opptrådt tillitsvekkende etter helikopterulykken utenfor Skottland i 2009 eller etter Turøy-ulykken i fjor, fortsetter han.

I møtet med Industri Energi understrekte statssekretær Tom Cato Karlsen at regjeringen «med hånden på hjertet» ikke vil innføre Hofo hvis det ikke bidrar til å styrke helikoptersikkerheten i Norge. Og han forsikret at beslutningen snart skal tas.