Positivt karbonfangst-møte i Brussel

EU-ambassadør Rolf Einar Fife.
EU-ambassadør Rolf Einar Fife.

tirsdag 25. juni 2019

Maria Corradi og Ketil Karlsen fra Industri Energis Europa-kontor melder om positivt stemningsskifte rundt fangst, lagring og utnyttelse av CO2.

Onsdag 19. juni var vi på et svært interessant seminar om karbonfangst- og lagring (CCS) på Norway House i Brussel. Interessen for CCS i EU er nå svært positiv sammenlignet med noen få år siden.

Mange har forstått at det er nødvendig å benytte CCS, og CCU (karbonfangst- og utnyttelse), dersom vi skal nå utslippsmålene i Parisavtalen.

Den tidligere sterke motstanden mot CCS skyldes nok i hovedsak at mange var skeptiske til å lagre CO2 i bakken på land. Lagring offshore anses ikke å ha noen potensiell innvirkning på grunnvann på land. Norge har plass for karbonlagring for hele Europa i svært mange år fremover.

Seminaret ble åpnet av EU-ambassadør Rolf Einar Fife som pekte på Norges rolle sammen EU for å nå utslippsmålene nasjonalt og internasjonalt. Fife understreket behovet for politisk vilje og seriøse midler for å få gang på pilotprosjekt og nødvendig infrastruktur.

DG Energy, energidepartementet i EU-kommisjonen, møtte med underdirektør Antonio Lopez-Nicolas Baza i enheten for Renewables and CCS. Han understreket behovet for midler fra blant annet EUs Utviklingsfond. Det viser hvor viktig EU anser karbonhåndtering. Både lagring og bruk av CO2.

Bjørn Haugstad fra Olje- og energidepartementet avsluttet den faglige delen.

Norge og EU vil også avholde en topplederkonferanse om dette temaet i Oslo den 4. og 5. september. Hit kommer blant andre olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og direktøren for Energi i EU-kommisjonen, Miguel Arias Cañete, for å gi temaet tyngde.

Fra Brussel

Maria Corradi og Ketil Karlsen

 

Lær mer om det norske CCS-prosjektet