Positivt dialogmøte med klima- og miljøministeren

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og forbundsleder Frode Alfheim hadde videomøte fredag. (skjermdump)
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og forbundsleder Frode Alfheim hadde videomøte fredag. (skjermdump)

fredag 12. juni 2020

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, tok opp en rekke viktige klima- og miljørelaterte saker forbundet jobber med i et dialogmøte med statsråd Sveinung Rotevatn (V) fredag ettermiddag.

Alfheim startet møtet med å understreke at Industri Energi på det sterkeste støtter opp om Paris-avtalen og målene Norge har satt seg for å kutte utslipp. Han fortsatte med å påpeke at norsk industri er det grønne skiftet i praksis:

– Våre medlemmer og tillitsvalgte bidrar til denne omstillingen gjennom å utvikle nye teknologier og mer energisparende prosesser. Det er dette som er det grønne skiftet. På våre arbeidsplasser produserer vi verdens reneste varer med ren kraft og energi, og vår olje- og gassvirksomhet er i toppsjiktet når det gjelder sikker, effektiv, klima- og miljøvennlig produksjon, sa han.

Det var spesielt tre saker forbundslederen tok opp til diskusjon i møtet: Karbonfangst og -lagring, CO2-kompensasjonsordningen, samt håndtering og deponering av farlig avfall.

Karbonfangst og -lagring avgjørende for å nå klimamålene

Alfheim la vekt på at selv om vi har verdens reneste industriproduksjon i Norge, så finnes det likevel utslipp man er avhengige av karbonfangst og -lagring for å fjerne.

– Teknologien er klar, men skal vi kunne nyttiggjøre den i større skala er vi avhengig av å få etablert verdikjeden. Derfor er det utrolig viktig at regjeringen beslutter finansiering av fullskalaprosjektet i løpet av 2020 og at dette inkluderer fangstanlegg ved Norcem, konstaterte Alfheim.

Statsråden forsikret at denne saken er svært viktig for regjeringen og at han deler vårt syn på betydningen for å nå klimamålene. Samtidig understrekte han at dette er en stor investering og at regjeringen må vite endelig prislapp før beslutningen skal tas.

CO2-kompensasjonsordningen er et viktig rammevilkår

Alfheim tok også opp EUs arbeid med rammeverk for videre CO2-kompensasjon etter 2020 og understreket viktigheten av at norske myndigheter må være aktive i arbeidet med å ivareta norske interesser i EU, slik at ordningen gir gode rammer for norsk industri, samt at Norge må utnytte handlingsrommet fullt ut når ordningen er klar.

– CO2-kompensasjonsordningen har tjent norsk industri godt og gitt oss konkurranseevne globalt, nå er det viktig å jobbe for at dette viktige elementet i konkurranseevnen til kraftforedlende industri blir sterkt også i fremtiden, sa Alfheim.

Rotevatn viste på sin side til at regjeringen gjennom sin periode har vist at dette er en ordning de prioriterer og at den har formidlet det norske synspunktet til EU.

Forbundslederen orienterte også om at Industri Energi har et eget kontor i Brussel, og at målet med dette er nettopp å kunne bidra til et godt partssamarbeidet i slike saker. – Vi har ambisjoner om å være en del av «Team Norway i Brussel» og vi stiller svært gjerne opp på samarbeid i denne viktige saken for norsk industri, sa Alfheim.

Håndtering og deponering av farlig avfall

Deponiet på Langøya for farlig avfall er fullt om noen få år. Industri Energi har over lengre tid påpekt viktigheten av å få på plass en ny løsning, noe som begynner å haste.

Alfheim redegjorde ovenfor statsråden om at dette er en krevende sak som har vakt stort engasjement, men at det like fullt er en svært viktig sak å få avklart for prosessindustrien.

Statsråden forsikret at regjeringen ønsker å finne en god løsning som sikrer håndtering og deponering av farlig avfall i Norge.