Positiv til mineralvirksomhet på havbunnen, men forutsetter HMS i verdensklasse

Regjeringen legger tirsdag fram en stortingsmelding om åpning for utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. -Vi er positive, men forutsetter at virksomheten skal være ledende på helse, miljø og sikkerhet, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til DN.no at når regjeringen i dag legger fram en stortingsmelding om åpning av utvinning av havbunnsmineraler, er det for å se og avdekke om utvinning kan skje lønnsomt, bærekraftig og forsvarlig.

Det er et område i Grønlandshavet og Barentshavet på 281.200 kvadratkilometer som åpnes. Området ligger utenfor Nordland og opp mot Finnmark.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi understreker at verden trenger mer mineraler, særlig sjeldne mineraler som finnes i havbunnen lengst nordvest på sokkelen.

-Norge har lang erfaring med å ivareta miljø og klima i industrien, både på land og til havs. Vi skal klare det også med mineralutvinning på havbunnen. Samtidig må vi bruke vår kompetanse innen ressursforvaltning. Og vi forutsetter at all virksomhet på sokkelen er verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet, sier Alfheim.

Han understreker at kommersielle aktører må vurdere det som interessant.

Stortingsmeldingen om mineralvirksomhet på norsk sokkel kan leses her.