Permitteringsperioden må utvides for å unngå masseoppsigelser i høst

Asle Reime, områdeleder i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Asle Reime, områdeleder i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

torsdag 18. juni 2020

Områdeleder Asle Reime i Industri Energi er klar på at permitteringsperioden snarest må utvides til 52 uker. –Hvis ikke risikerer vi masseoppsigelser utover høsten som følge av koronakrisen, sier han.

Til tross for store advarsler fra LO og arbeidsgiverorganisasjonene Norsk Industri/Norsk olje og gass har regjeringen nektet å utvide permitteringslengden til 52 uker. Det bekreftet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) senest denne uken på Stortinget. Statsråden støtter dermed forbundet Tekna som har tatt til orde for å beholde dagens ordning.

Områdeleder Asle Reime i Industri Energi er sterkt uenig og sier det haster å få utvidet permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Han er klar på at Tekna sitt utspill ikke må få stå uimotsagt.

-Det Tekna i realiteten sier er at folk bør sies opp for å finne seg andre jobber. Men dette er jo bare tull! Folk har like god mulighet til å søke andre jobber mens de er permittert, sier han.

Reime slår fast at permitteringslengden må snarest utvides fra 26 til 52 uker. – I en svært krevende situasjon som nå er det helt avgjørende at bedriftene kan holde på kompetansen og raskt kunne få folk tilbake i jobb når det trengs, sier Reime.

Folk trenger trygghet og forutsigbarhet

Bedrifter kan i dag permittere sine ansatte i 26 uker, men på grunn av koronakrisen har alle som har nådd taket, fått forlenget perioden til oktober. – Det er likevel ikke nok til å skape den tryggheten og forutsigbarheten som arbeidstakerne og bedriftene trenger, sier Asle Reime.

Han viser til at Industri Energi får stadige rapporter fra tillitsvalgte og bedrifter om at risikoen for masseoppsigelser er stor utover høsten, dersom ikke en utvidet permitteringsperiode kommer på plass.

-Vi ser at dette innenfor de fleste av våre bransjer, både fra olje/gass og den tradisjonelle landindustrien, men også fra vask/rens og innenfor solindustrien. Det er dessuten ekstremt viktig for lokalsamfunn langs hele kysten at bedriftene slipper å gå til oppsigelser. Hvis folk mister jobben så risikerer man at de blir tvunget til å søke jobber andre steder, da flytter de gjerne til mer sentrale strøk.

Tiltakspakken for oljeindustrien vil for eksempel skape ny aktivitet i deler av oljebransjen, men Reime understreker at det vil ta noe tid før folk som er permittert kan hentes tilbake. –Bedriftene trenger tid til å utvikle prosjektene og utlyse/tildele nye kontrakter. Da må vi ikke risikerer at de mister sine ansatte og all kompetanse i mellomtiden, sier han.

LO frykter høy arbeidsløshet

Også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har argumentert sterkt for utvidet permitteringsperiode og uttalt at han frykter at arbeidsledigheten blir høy i den nærmeste framtida.

–Mange vil ikke ha noen mulighet til å returnere til arbeidsplassen sin nå. For å skape trygghet for ansatte og for å holde kompetansen intakt, er det derfor viktig å komme med et tydelig signal nå om at permitteringsperioden vil bli utvidet, sier Gabrielsen til Frifagbevegelse.

LO-lederen setter derfor sin lit til at stortingsflertallet sørger for at perioden blir økt til 52 uker.