Påmelding er åpnet for LOs olje- og gasskonferanse

Inger Hoff
Inger Hoff

torsdag 12. juli 2018

LOs årlige konferanse for olje og gass går av stabelen i Bergen 13–14. november. Tema for årets konferanse er «Den norske modellen – nøkkelen til økt effektivitet og sikkerhet for norsk olje- og gassnæring»

Partssamarbeidet er helt avgjørende for å kunne skape lønnsomhet, global konkurransekraft og forbedre klima- og sikkerhetsresultatene på norsk sokkel.

-Det er viktig at partene i arbeidslivet og politikerne står sammen i oppgangstider og nedgangstider for å bevare Norges viktigste næring. Gjennom to sterke og likeverdige parter i arbeidslivet – og myndighetene i førersetet – ivaretar vi bransjens langsiktige konkurransefortrinn og organisert arbeidsliv. Uten dette taper hele næringen, sier spesialrådgiver og leder av programkomiteen, Inger Hoff.

Konferansen skal ha takhøyde for at tillitsvalgte, verneombud, politikere, myndigheter, partene i arbeidslivet og bedriftene skal kunne gi uttrykk for sine forskjellige tilnærminger, utfordringer og løsninger.

-Jeg tror imidlertid at de sterkeste og mest robuste løsningene finnes i brytningsfeltet mellom ulike synspunkter, og det er nettopp dette som er den norske modellen, sier Inger Hoff

Programkomiteen er stolt over å kunne presentere årets foredragsholdere (se eget vedlegg).

Vel møtt til to spennende og lærerike dager!

 

Praktisk:

Dato: 13.-14. november 2018

Sted: Bergen, Ørnen hotell

Deltakelse er gratis, forbundet dekker reise og opphold for våre medlemmer.

Påmeldingsfrist: 30. september.

Konferansen er svært populær, og vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer skal få mulighet til å delta.

Påmelding og avmelding sendes til e-post: reise@industrienergi.no

* Om du er forhindret i å delta, vær vennlig å gi beskjed så raskt som mulig. Konferansen er hvert år fulltegnet, og vi har deltakere på venteliste. Kostnader ved uregistrert forfall vil bli belastet deltakerens klubb/forening.

Ved faglige spørsmål eller innspill, ta kontakt med inger.hoff@industrienergi.no

 

LOs olje og gasskonferanse