Ørjan Normann utfordret statsministeren på LO-kongressen

Ørjan Normann, hovedtillitsvalgt ved Hydro Husnes og leder i samarbeidskomiteen for aluminium, utfordret statsminister Jonas Gahr Støre i den faglige og politiske debatten på LO-kongressen onsdag.

-Industri Energi forventer at regjeringen fører en aktiv politikk som bidrar til vekst og sysselsetting. Vi kan ikke få understreket sterkt nok hvor viktig det er med rask tilgang til ny kraft, sa Ørjan Normann fra talerstolen og rettet blikket mot statsministeren som satt på første rad.

Han viste til at Industri Energi har store forventninger til det pågående arbeidet i energikommisjonen. Og pekte på at Norge dekker rundt en fjerdedel av EUs gassforbruk og er Europas største produsent av primæraluminium.

-Norges forpliktelser i Paris-avtalen, FNs bærekraftmål og klimautfordringene nødvendiggjør en mer målrettet tilnærming i næringspolitikken. Elektrifisering av sokkelen er avgjørende for å realisere målene om reduksjon i klimagassutslipp fra sokkelen. Dette må vi klare, uten at det skal gå utover tilgangen og prisen på kraft for vår landbaserte industri, sa Normann.

Ørjan Normann på LO-kongressen. Foto: Atle Espen Helgesen

Behovet for krafttilgang og konkurransedyktige kraftpriser må ivaretas både i den landbaserte og offshorebaserte industrien.

Ingen gransket ulykke på sokkelen

-Men viktigst av alt er menneskene, og deres rett til en trygg arbeidshverdag, så jeg vil trekke fram situasjonen til arbeiderne på flerbruksfartøy, sa Normann og viste til at det for to år siden skjedde det en forferdelig ulykke om bord på flerbruksfartøyet «North Sea Atlantic» på norsk sokkel.

-Ingen offentlig etat etterforska ulykka. Ingen gransket hva som hadde skjedd. Fordi arbeidsmiljøloven ikke gjelder for oljearbeiderne på flerbruksfartøy.

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for oljearbeiderne på flerbruksfartøy

Ørjan Normann

Han viser til at det denne uka falt det en dom i tingretten i Haugesund, der Industri Energi hadde krevd rettigheter for innleide oljearbeidere på flerbruksfartøy.

-Dommen forteller oss at de ikke har noen rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Om denne dommen blir stående, betyr det fullt frislipp av bemanningsbyråer i denne delen av oljenæringen. Ingen regulering. Det er galskap, sier han.

-Du traff oljearbeiderne på ditt kontor. Du foreslo å gjøre noe med dette i opposisjon, Jonas. Rammeforskriften er klar. Lovverket ligger klart. Det haster nå, Jonas. Vi ber deg om å prioritere dette i arbeidet framover. Alle har rett på den beskyttelsen arbeidsmiljøloven gir, sier Ørjan Normann.

-Skal klare begge deler

Statsminister Jonas Gahr Støre understreker at med den satsingen som kommer på havvind, så vil det produseres mer fornybar kraft fra sokkelen enn det som flyttes fra land for å drive plattformene.

Statsminister Jonas Gahr Støre svarte på utfordringen. Foto: Atle Espen Helgesen

– Vi skal klare begge deler og ivareta krafttilgangen, sier Støre.

Om flerbruksfartøy medgir statsministeren at dette er en komplisert sak, men han understreker at regjeringen jobber med dette. – Poenget er at du skal ha det trygt på jobb. Det målet skal vi nå, sier Jonas Gahr Støre.