Optimistisk Alfheim talte industriens sak på Arendalsuka

Det var en energifylt dag for forbundsleder Frode Alfheim på Arendalsuka. Temaene handlet om alt fra oljeskattepakken, videreutdanning i industrien og tiltak som må til for å skape utvikling og nye arbeidsplasser.

Det første arrangementet handlet om det grønne skiftet i praksis. Mo i Rana er et eksempel på en by som har fått til omstilling til nye grønne bedrifter på en spennende måte. Det er mange slike initiativ som planlegges rundt omkring i landet, og Frode Alfheim mener at det er behov for en sterk aktiv stat som styrer dette i lag med næringen og bedrifter.

– Vi ligger bakom når det gjelder at staten er med og bidrar økonomisk for å ta disse løftene som sikrer de store investeringene og de store arbeidsplassene. Det er flere faktorer vi må tenke på. Gode rammebetingelser, kompetent arbeidskraft og kraft til rette mengder og til rett pris.

Krafttak for grønn vekst: Energi og industridebatt mellom Høyre og arbeiderpartiet (Arrangert av Krafttak)

Krafttak – Frode Alfheim i debatt med olje- og energiminister Tina Bru (H), og nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. Foto: Egil Brandsøy

Krafttak består av åtte krav fra de store organisasjonene innenfor kraftsektoren: Energi Norge, Fellesforbundet, Norsk Industri, El og IT forbundet og Industri Energi. De sto også for arrangementet.

Kravene skal være med å sikre Norges behov for kraft og arbeidsplasser i en bærekraftig framtid.

Frode Alfheim mener at det er viktig at to bransjer som har så mye til felles, industri- og energinæringen, samler seg for å bli enige om konkrete innspill til politikerne.

– Det vil gi oss mulighet til å både videreutvikle eksisterende industri, men også være med å legge til rette for at vi skal få mer prosessindustri i Norge, altså mer eksportrettet industri.

Om debatten med olje- og energiminister Tina Bru (H), og nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, sier Frode Alfheim:

– Jeg synes det var en god dialog. Det med sikre rammevilkår er utrolig viktig for industrien. Vi er opptatte av langsiktige arbeidsplasser og investering i Norge.

Grønn kompetansebygging: Hva skal til for å rigge Norge med kunnskapen som trengs? (Arrangert av PWC)

Frode Alfheim og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Egil Brandsøy

Neste stopp var en samtale ombord seilskipet «Statsraad Lehmkuhl», der temaet var overgang fra oljenæringen til nye bærekraftige næringer. Nærmere sagt, har Norge den kunnskapen som trengs for å omstille seg?

– Det første vi trenger i Norge er et arbeidsliv der de som er i jobb i dag skal ha en trygghet for at de skal kunne greie å følge den teknologiske utviklingen med etter- og videreutdanning.

Han mener også at oljearbeidere kan bruke kompetansen de har i nye fornybare næringer.

– De har en kompetanse som de enten skal nyttiggjøre i tiårene vi har fremfor oss med olje- og gass virksomhet eller de kan bestemme seg for at de heller kan gå på land og ta en jobb i prosessindustrien som kommer i tiden framover.

Oljeskattpakken – hvordan har det gått? (Arrangert av Norsk Olje og Gass)

Diskusjon om oljeskattpakken. Foto: Egil Brandsøy

Dagens siste deltakelse tok for seg tiltakspakken som ble vedtatt sommeren 2020 for å sikre norsk petroleumsindustri i en vanskelig tid. Målet var å redde tusenvis av arbeidsplasser. Men var den vellykket?

Frode Alfheim er ikke i tvil om at tiltakspakken har vært verdifull.

– Vi har fått aktivitet fra dag en etter den pakken ble landet. I tillegg får du en bransje som får penger på bok som gjør at de både kan fortsette med det de er gode på, altså olje og gass, men også satse på det som de nå posisjonerer for å delta i, som er annen fornybar energiproduksjon, type havvind og så videre.

Og slik avsluttet en travel, men spennende dag i Arendal.

Under kan du se debatten som Industri Energi avholdt onsdag 18. august: Utvikle – ikke avvikle. Norsk petroleumssektor i framtida.