Omdømmet til oljeindustrien må styrkes, samtidig som sikkerheten ivaretas

Frode Alfheim advarer om nye utfordringer innen HMS. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim advarer om nye utfordringer innen HMS. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 24. oktober 2018

-Vi må styrke omdømmet til petroleumsindustrien. Det forutsetter at både sikkerheten og partssamarbeidet blir ivaretatt, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi på Petroleumstilsynets topplederkonferanse i Stavanger.

Topplederkonferansen onsdag viste forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, til at olje- og gassindustrien er i en betydelig bedre situasjon nå enn for to år siden.

-Oljeindustrien bidrar med 286 milliarder kroner på neste års statsbudsjett. Det viser hvor utrolig viktig denne næringen er for alle oss som ønsker en sterk velferdsstat. Vi må bruke denne oppturen til å styrke bransjens omdømme. Og vi må ikke glemme at vi leverer den reneste oljen og gassen som verdenssamfunnet trenger, sier Alfheim.

Samtidig advarer han om nye utfordringer innenfor helse, miljø og sikkerhet. – Vi ser at mange nye selskaper begynner å bli aktive på norsk sokkel. Det er ingen selvfølge at disse selskapene har den nødvendige kunnskapen om den norske modellen og trepartssamarbeidet, sier han.

Alfheim viser også til det han kaller snikamerikanisering av arbeidslivet.

-Vi ser en trend som utfordrer både partsarbeidet og regelverket i det norske arbeidslivet. Vi ser arbeidsgivere som leter etter juridiske løsninger på utfordringene, istedenfor å søke dialog og samarbeid mellom partene. Samtidig ser vi at økende bruk av midlertidige ansettelser får innpass i norsk arbeidsliv. Dette utfordrer den norske modellen, som er basert på aktivt partssamarbeid både lokalt og sentralt. Det igjen forutsetter faste ansettelser og høy organisasjonsgrad, sier Alfheim.

Måtte bygge tillit i Eni

På konferansen fortalte administrerende direktør i Eni Norge, Phil Hemmens, hvordan man har klart å styrke samarbeidet i selskapet og få kontroll over situasjonen på Goliat.

– Da jeg kom til Norge var Goliat kommet i produksjon, men det var lite tillit til Eni både i samfunnet, hos myndighetene og blant de ansatte. Det sjokkerte meg, sa Hemmens.

-Feilen var at vi som konsern ikke hadde skjønt hvordan den norske trepartsmodellen fungerer, til tross for at vi hadde vært i Norge i 50 år. Det skyldtes at vi aldri før hadde aldri vært operatør. Som operatør på norsk sokkel, så må man følge trepartssamarbeidet, sa han.

Det første han gjorde som toppleder i Eni Norge var å involvere de ansatte og starte en åpen dialog med de. –Den viktigste lærdommen er at vi må lytte til folk. Den lærdommen skal vi ta med oss i det nye selskapet Vår energi, sa han.

Samarbeid er avgjørende for å ta næringen videre

Arne Sigve Nylund (Equinor) sier god sikkerhet skyldes et målrettet arbeid. Foto: Atle Espen Helgesen
Arne Sigve Nylund (Equinor) sier god sikkerhet skyldes et målrettet arbeid. Foto: Atle Espen Helgesen

På Topplederkonferansen understrekte direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold, at sikkerhet er et verdivalg – og at å prioritere sikkerhet er det viktigste man kan gjøre.

-Godt nok er ikke godt nok! Norge skal være verdensledende innenfor sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Og ansvaret ligger hos selskapene, sa hun.

Myhrvold lanserte også tilsynets hovedtema for neste år, nemlig: Sterk, sikker og tydelig.

Konsernsjef for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund orienterte på konferansen om selskapets oppdaterte strategi og nye veikart for norsk sokkel de neste to tiårene.

-Ambisjonen er like klar som krevende. Vi skal alltid drive sikkert, med høy verdiskapning og med lave karbonavtrykk, sa han.

Han viste til at selskapet ikke har hatt hendelser med storulykkepotensial siden 2016. – Det kommer ikke av seg selv, men følger av et målrettet arbeid. Framover vi vi innføre flere nye tiltak som skal gjøre oss enda bedre, sa han og understrekte at godt partssamarbeid er avgjørende for å ta næringen videre.