Oljedirektøren håper på et saftig funn i Nordsjøen før hun går av

Oljedirektør Bente Nyland, olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg, og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
Oljedirektør Bente Nyland, olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg, og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

tirsdag 19. november 2019

-Jeg håper på et saftig funn før jeg går av som oljedirektør (OD), sa Bente Nyland med et glimt i øyet. Hun redegjorde for ressurssituasjonen på norsk sokkel under LOs olje-og gasskonferanse i Stavanger tirsdag 19.november.

Det er sjelden man hører oljedirektøren slippe seg løs på denne måten, nøye som hun er med å være representant for embedsverket, slik stillingen hennes krever til daglig.

Og ikke nok med det. Nyland tok for seg Ekofisk-feltet som er 50 år i år.

– Jeg tror virkelig at Ekofisk vil være i produksjon til feltet er 100 år, i hvert fall i 80-90 år. Det har vært en eventyrlig utvikling. I starten hadde man en utvinningsgrad på 17 prosent. Nå har man oversteget 50 prosent, sier hun.

Bente Nyland tok også for seg at det har vært rekordmange tildelingen av oljefelt i 2018 og 2019. For øyeblikket har man 87 felt i drift på norsk sokkel.

– Det skyldes også en fenomenalt godt utbygd infrastruktur, som må videreutvikles i årene som kommer for å ta ut de ressursene som er tilgjengelige. Det er tilfredsstillende å registrere at selv om produksjonen øker, er utslippene stabile. Det betyr at produksjonen per enhet viser stadig lavere utslipp, og dette vil bare fortsette nedover, sier hun.

Mineraler på havbunnen

Bente Nyland viste også til at man har kommet langt med et fullskala demoprosjekt – ELOO1-injeksjon-for fangst og lagring av CO2.

– For første gang er det boret en brønn som ikke er ment å være til oljeleting. Jeg vil også fremheve det viktige arbeidet OD har gjort med kartlegging av mineraler på havbunnen.

– Vi har gått ned på 3000 meter med undervannsfarkoster, og funnet mye interessant. Mineraler vil være en av de viktigste innsatsfaktorer for miljøvennlige næringer. Derfor håper vi at denne næringen vil lykkes med å utvinne mineraler for en bærekraftig fremtid, selv om det er for tidlig å konkludere. I Asia prøver man å knekke koden for utvinning av mineraler på havbunnen. Det vil, hvis man lykkes være et alternativ til gruveindustri på land, sier Bente Nyland.

Attraktive letearealer

Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg fortalte at regjeringen er svært opptatt av å legge forholdene til rette for stabile rammebetingelser. Han var klinkende klar på følgende:

– Oljen skal opp og gassen til Europa. Det vil si at regjeringen skal sørge for å tilby attraktive letearealer, bidra til forskning og utvikling, og møte klimautfordringene. Dette skal vi fortsette å levere på hver dag. Takket være oljeforekomstene har vi utviklet et fenomenalt velferdssamfunn. På mitt lille hjemsted Hennes i Hadsel kommune har vi en butikk.

– Den hadde aldri vært i drift, og det hadde ikke bodd nok folk her, hvis det ikke var for oljearbeiderne som bor, trives og bidrar til lokalsamfunnet takket være at de har en jobb på norsk sokkel. Det er 3000 sysselsatte på Ekofisk, og de kommer fra 240 forskjellige kommuner. Jeg trenger ikke si så mye mer om hvor viktig oljenæringen er for hele det norske folk, sier han.

Freiberg gikk også i rette med kritikere av regjeringens miljøpolitikk.

– Det er ingen motsetning mellom en ansvarlig olje-og gassutvinning og satsing på fornybar energi.

– Norge har en fornybarandel på 70 prosent av sitt energibruk, EU-landene har 20 prosent i snitt. I tillegg kommer vår ansvarlige olje- og gassproduksjon med stadig lavere utslipp. Årlig verdiskapning per oljeansatt er hinsides høyere enn noen annen bransje. Alle som arbeider på norsk sokkel har grunn til å være stolt av sitt bidrag til vårt velferdssamfunn, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

 

Forbundsleder i Industri Energi og leder av LOs olje- og gassutvalg, Frode Alfheim takket Bente Nyland for hennes fantastiske innsats som oljedirektør i OD i 12 år. Hun fikk en flaske med noe godt å drikke. -Jeg er rørt og takknemlig, sier hun.
Forbundsleder i Industri Energi og leder av LOs olje- og gassutvalg, Frode Alfheim takket Bente Nyland for hennes fantastiske innsats som oljedirektør i OD i 12 år. Hun fikk en flaske med noe godt å drikke. -Jeg er rørt og takknemlig, sier hun.