Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet får nye navn

Oljedirektoratet blir Sokkeldirektoratet og Petroleumstilsynet blir Havindustritilsynet. – Navnebyttene tydeliggjør hvem som skal ha ansvaret for de nye fremvoksende industriene på norsk sokkel, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Bakgrunnen for navneendringene er at Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet også har oppgaver knyttet til nye industrier på norsk sokkel, som transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler. Navneskiftene skjer fra 1. januar 2024, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Alfheim forteller at Industri Energi har jobbet for og etterspurt en slik utvikling.

– Det er en tydelig ambisjon at helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsaktivitet skal være verdensledende. Det må også være målet for de nye og fremvoksende industriene på norsk sokkel. Vi ser navneendringene som en bekreftelse på at regjeringen er enige med oss i dette, forklarer han.

Nærmere 400 ansatte har arbeidsplassene sine hos Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Det er ventet at navnebyttene vil medføre at flere statlige arbeidsplasser i fremtiden legges til de to fagmiljøene i Stavanger.

– Jeg er sikker på at denne tydeliggjøringen av ansvarsområder på norsk sokkel også vil medføre en styrking av disse viktige fagmiljøene, sier Alfheim.