Oljearbeiderne trenger trygghet om politisk langsiktighet og forutsigbarhet

– Den norske oljeindustrien gjør en betydelig innsats for å redusere sine utslipp og møte klimamålene. Men det trengs en klare politisk strategi som gir oss større forutsigbarhet, sier fagforeningslederne Per Martin Labråthen i Equinor og Ingard Haugeberg i Aker BP på Arendalsuka.

Labråthen og Haugeberg understreker på Industri Energi sitt arrangement på Arendalsuka at så å si alle som jobber i oljebransjen er opptatt av miljø og klima. Og de påpeker at bransjen bruker svære midler på å kutte utslipp, og samtidig utvikle nye industrier på skuldrene av olje- og gassnæringen.

– Hele oljebransjen er opptatt av klima og miljøet. Men for å nå miljømålene og lykkes med satsingene, så trengs det likvide midler, altså inntekter fra olje og gass. Selskapene er derfor avhengig av forutsigbarhet og langsiktighet for sine investeringer, sier Labråthen.

Haugeberg understreker at dette er viktig for alle som jobber i bransjen.

– Påstander om at de som jobber i oljebransjen er klimafornektere er «bullshit». Men mange er frustrert over den politiske debatten rundt letestans og sluttdato for næringen. Det trengs politisk forutsigbarhet, slik at folk føler trygghet for jobbene. Da er jeg helt sikker på at oljearbeiderne vil vise stor vilje til å gjøre enda mer for klimaet, sier han.

Ifølge Labråthen er elektrifisering av offshoreinstallasjoner helt avgjørende for at Equinor skal nå klimamålet. – Da må vi ha en klar strategi fra myndighetene som gir oss den nødvendige forutsigbarheten som trengs for å gjøre så svære investeringer. Det gjelder også for industrisatsinger på havvind, blått hydrogen (basert på gass), samt karbonfangst og lagring, sier Labråthen.

Enormt potensial i nye industrier

På Industri Energis debatt i Arendal onsdag deltok Hadia Tajik (nestleder Arbeiderpartiet), Lars Andreas Lunde (statssekretær Olje- og energidepartementet, Høyre), Per Martin Labråthen (leder Industri Energi Equinor), Ingard Haugeberg (leder ABC – Industri Energi i Aker BP) og Frode Alfheim (forbundsleder Industri Energi).

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) sier at han forventer at etterspørselen etter norsk olje vil gå nedover, men han understreker at bransjen fortsatt har en lang tidshorisont foran seg.

Hadia Tajik (Ap) sier at oljeskattepakken har gjort bransjen mer konkurransedyktig. -Vi vil utvikle, ikke avvikle oljebransjen. Vi skal sikre forutsigbarhet, men vi har lite tid igjen mot målet om 50 prosent utslippskutt innen 2030. Samtidig ser vi enormt potensial i nye industriinitiativ, sier hun og viser til at Ap også vil ta tak for å bedre sikkerheten i bransjen.

Vi er vant med strenge krav

Etter debatten føler forbundsleder Frode Alfheim seg trygg på at Arbeiderpartiet og Høyre vil sikre oljebransjen den forutsigbarheten de oljeansatte trenger.

– Jeg tror det blir en stor debatt om disse spørsmålene mellom blokkene etter valget, men jeg setter min lit til at Arbeiderpartiet og Høyre klarer å balansere dette i riktig retning, sier Alfheim.

Han viser til at det er laget et veikart for å nå målet om 50 prosent utslippskutt innen 2030.  -Vi i oljebransjen er vant til at det stilles strenge krav til oss, så det skal vi klare, sier han.

Samtidig peker han på at endringer nå skjer i et svært høyt tempo.

-Nettopp derfor må det legges nye strategier for å sikre norske arbeidsplasser innen de ulike havbaserte energibransjene, sier han.

Han understreker også at det er avgjørende at norsk ungdom søker seg en industriell utdanning.

– Vi skal ha faste, gode og trygge jobber i disse bransjene. Det er helt avgjørende for at ungdom skal søke seg til industrien. Samtidig trenger vi en godt organisert bransje. Det er det som gjør at vi blir lyttet til av politikerne, sier Alfheim.

Se hele debatten i opptak her.