-Olje og gass er avgjørende for å opprettholde dagens velferdstilbud

Statsråd Kjell-Børge Freiberg, oljedirektør Bente Nyland og forbundsleder Frode Alfheim understreker hvor viktig oljebransjen er for velferden. Foto: Atle Espen Helgesen
Statsråd Kjell-Børge Freiberg, oljedirektør Bente Nyland og forbundsleder Frode Alfheim understreker hvor viktig oljebransjen er for velferden. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 13. november 2018

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi innledet på LOs olje- og gasskonferanse i Bergen tirsdag med å vise til at man igjen ser en petroleumsnæring i vekst. – Bransjens bidrag er avgjørende for å opprettholde dagens velferdstilbud, sier han.

-Jeg vil ennå ikke si olje- og gassnæringen er friskmeldt, men jeg registrerer at selskapene henter inn folk og ledighetstallene går nedover, sier Frode Alfheim.

Han viser til at oljebransjens betydning i samfunnet og at den bidrar med 286 milliarder kroner på neste års statsbudsjett.

-Det er en ufattelig mye penger som brukes til å opprettholde velferdssamfunnet. Både sykehus, skoler og veier er avhengig av inntektene fra petroleumssektoren. Hvis vi ikke klarer å opprettholde produksjonen på norsk sokkel vil dette bidraget forsvinne, advarer han.

Samtidig understreker han at bransjen ikke må svikte i forhold til omdømmet, samt opplæring og utdanning av ungdom. – Vi må lykkes med rekrutteringen, ellers vil vi få en katastrofal mangel på kvalifisert arbeidskraft framover, sier han.

Norges stolthet

På samme konferansen slår olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fast at olje- og gassbransjen er Norges stolthet.

– Ingen andre næringer kan måle seg i forhold til den verdiskapningen og de ringvirkningene oljebransjen bidrar med til samfunnet. Og alle som jobber i oljebransjen bør være stolte, sier han.

Freiberg sier at den globale energietterspørselen vil øke betydelig de neste 20 årene. – Vind og sol blir viktigere, men vil langt fra være nok til å dekke etterspørselen. Det vil derfor være et betydelig behov for norsk olje og gass som skal produseres på mest klimavennlig måte.

-Vi skal både investere mer på norsk sokkel og samtidig klare å overholde forpliktelsene i Paris-avtalen, sier han.

Lys framtid på sokkelen

Freiberg er klar på at en eventuell reduksjon av norsk olje- og gassproduksjon ikke vil redusere klimautslippene i verden.

-Et kutt i norsk oljeproduksjon vil bare føre til økt produksjon andre steder i verden, med høyere utslipp per produsert fat. Altså vil lavere norsk olje- og gassproduksjon gi økte globale utslipp. Og samtidig ville vi i Norge fått redusert velferd og færre arbeidsplasser, sier han.

Freiberg er derfor overbevist om at norsk sokkel har en lys framtid: – Over halvparten av ressursene på sokkelen gjenstår å utvinnes, vi har et stabilt rammeverk og er i front teknologisk, sier han.

Lykkes på grunn av trepartssamarbeidet

Ifølge oljedirektør Bente Nyland i Oljedirektoratet har trepartssamarbeidet i Norge i stor grad gjort at man har lykkes på norsk sokkel.

-Vi har vært gjennom en bølgedal og ser nå at trenden har snudd. Nå må vi finne et balansepunkt og ikke spare oss til fant. Samtidig er hverdagen krevende, omdømmet er under press og næringen utfordres stadig oftere, både politisk og i media.

-Hvordan oljeindustrien møter dette vil være avgjørende framover. Nøkkelen for å lykkes mener jeg er samarbeid og samhandling, sier hun.