Økt nettleie: Industri Energi la fram sterke bekymringer for statsråden

Fra venstre: nestleder Terje Valskår i Industri Energi, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi.
Fra venstre: nestleder Terje Valskår i Industri Energi, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi.

tirsdag 8. oktober 2019

Forbundsleder Frode Alfheim er svært bekymret for konsekvensene som den økte nettleien og flere punkter i statsbudsjettet får for norsk landindustri. Det tok han tirsdag opp med olje- og energiministeren.

– Vi ser et behov for å rope varsko fordi vi ser at den økte nettleien som styret i Statnett har vedtatt, vil ramme blant annet landindustrien og arbeidsplasser hardt, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Alfheim understreker at regjeringen i statsbudsjett for 2020 samtidig øker utbyttet sitt fra Statnett med 692 millioner til 1135 milliarder kroner.

– Dette gjør at vi er også bekymret for om utbytteøkningen vil gi ytterligere økte kostnader for industrien i 2021, sier Alfheim.

Nettleien vil ramme kraftforedlende industri

Industri Energi har bedt om møter med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg etter at Statnett økte nettleien for andre året på rad.

– Våre tillitsvalgte er svært bekymret for at nettleien også vil fortsette å øke i årene framover ettersom Statnett har økende kostander og investeringer. Det er vitalt for Norge at vi tar vare på landindustrien vår, og den trenger langsiktige, forutsigbare rammevilkår, understreker Alfheim.

Industrien som bruker mye kraft, eksempelvis aluminiumsverk, får såkalt tariffreduksjon. I dag kan industrien få maks 75 prosent i tariffreduksjon, men fra 2020 reduseres maksgrensen til 60 prosent. Hele nettleieøkningen, som også inkluderer den generelle nettleieøkningen, blir på flere hundre millioner kroner i økte kostnader for aluminiumindustrien alene hvert år.

– Jeg synes dere adresserer bekymringer som er reelle, og jeg møter de samme bekymringene når jeg er ute og møter bedrifter og ansatte. Vi er opptatt av dette og av konkurransekraft, kommenterte Freiberg.

Utlandskabler og elektrifisering av sokkelen

På møtet deltok også nestleder Terje Valskår og spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi. Sistnevnte redegjorde for hvordan utbygging av overflødige utlandskabler og elektrifisering fra land bidrar til å presse opp nettleia.

– Flertallet på Stortinget om å ikke bygge nye utlandskabler før konsekvensene av eksisterende kabler og de som er under utbygging, står ved lag, bekreftet Freiberg.

Les mer om kabel-stoppen her.

Olje- og energiministeren sa også at han er opptatt av å se hele bildet når det kommer til å elektrifisere oljeinstallasjoner fra land.

– Vi skal sette i gang en studie på kraft fra land, for å se nærmere på dette. Jeg kan forsikre om at jeg er genuint opptatt av å se ting i sammenheng, sier Freiberg og viser til at det å få ned punktutslipp ikke hjelper hvis tiltakene medfører at samlet utslipp flyttes eller til og med øker.

Den skal bygge videre på studien «Kraft fra land til norsk sokkel», som Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat la fram i 2008.

Statsbudsjettet gir ytterligere grunn til bekymring for industrien

Møtet mellom olje- og energiministeren og Industri Energi fant sted dagen etter at regjeringen la fram statsbudsjettet for 2020. Industri Energi tok derfor også opp de mest industrifiendtlige punktene; Økt CO2- avgift på norsk sokkel, som vil medføre 300 millioner i året i økte kostnader, samt oppheving av fritak for redusert CO2-avgift på gassbruk for industrien på land, som vil gi den aktuelle industrien en økning på 60 millioner kroner i året.

– Vi må bevare og bygge opp industrien vår. Nå ser vi at det legges millioner oppå millioner i økte avgifter på industrien vår, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

Industri Energi er skuffet over at næring, industri og sysselsetting ikke er bedre ivaretatt i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020.

– Vi vil følge opp bekymringene våre her og jobbe opp mot stortingsrepresentanter og delta på høringer før statsbudsjettet skal behandles i Stortinget, påpeker forbundslederen.

Les flere kommentarer fra Industri Energi om statsbudsjettet her.