Nytt kurstilbud for renholdsoperatører som jobber offshore og vil ta fagbrev

Tillitsvalgte og medlemmer har gitt veldig positive tilbakemeldinger på at dette tilbudet nå kommer på plass, dette er noe det har vært stor etterspørsel etter, sier Austad.
Tillitsvalgte og medlemmer har gitt veldig positive tilbakemeldinger på at dette tilbudet nå kommer på plass, dette er noe det har vært stor etterspørsel etter, sier Austad.

fredag 2. oktober 2020

–Det er svært gledelig at vi nå kan presentere et nytt kurstilbud for de av våre medlemmer som jobber offshore og ønsker å ta fagbrev, dette har vi jobbet hardt for og nå er det endelig på plass gjennom bransjeprogrammet, sier områdeleder Barbro Auestad.

Bransjeprogrammene er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivetfor å oppnå kompetanseheving. Det er gjennom bransjeprogrammet for Olje, gass og leverandørindustrien at renholdsoperatører nå vil få mulighet til å ta kurset, som skal ende opp i et fagbrev.Dette vil da være som praksiskandidater, altså et fagbrev som tas med basis i yrkeserfaring.

For å starte kurset så er det nødvendig å ha 4 års relevant yrkeserfaring.

–Tillitsvalgte og medlemmer er har gitt veldig positive tilbakemeldinger på at dette tilbudet nå kommer på plass, dette er noe det har vært stor etterspørsel etter, sier Auestad.

I første omgang er det 40 plasser det er mulig å søke på. Vi anslår at det er 5 ganger flere medlemmer som dette er aktuelt for, så her kan det bli rift om plassene! Det blir lagt opp i to kurs, så det skal passe med deltakelse uavhengig av turnus. Teorikurs og eksamen vil være kostnadsfritt for deltakerne.

Auestad forteller at de tillitsvalgte har blitt tilsendt mer informasjon om tilbudet og at det snart vil være klart for påmelding.

Viktig med fagbrev og kompetanseheving

Bransjeprogrammene er et tilbud for økt kompetanseheving, innen utvalgte bransjer. Til nå er det opprettet åtte slike bransjeprogrammer. Tilbudet gjelder både ansatte, permitterte og arbeidsledige innenfor de aktuelle bransjene.

Industri Energi deltar i to bransjeprogrammer.

–Dette er etter og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb og alt foregår nett, forklarer Auestad.

 

Bransjeprogrammet for Industri og Byggenæringen.

Bransjeprogrammet for Olje, Gass og Leverandørindustrien

Auestad kan fortelle at det jobbes med flere slike kurs fremover.

–Vi jobber blant annet med å få på plass et tilbud for FU-operatører (fjernstyrte undervannsoperasjoner, også kjent som ROV), da vi har en del på dette området som har andre relevante fagbrev, eller som er uten fagbrev.

Det jobbes også med kurs for andre utdanningsnivå enn fagbrev.

Det vil komme tilbud på fagskolenivå, høyskole og universitet.

–For oss er det svært viktig å bidra til at arbeidstakere kan styrke sin kompetanse, både gjennom fagbrev, fagskole og andre tilbud, sier Auestad.

Vi arbeider aktivt med å kartlegge hva behov våre medlemmer har og hvordan våre tillitsvalgte kan arbeide strategisk med kompetanseheving. I bransjeprogrammene er det også mulig å jobbe langsiktig sammen med utdanningsinstitusjonene for å skreddersy etterutdanning som passer for medlemmenes og bedriften behov. Vi er i kontakt med klubbene våre og ønsker i tillegg gjerne innspill og dialog på hva som er behovet på din arbeidsplass.

 

Oppdatering: Påmelding åpent på kurset for renholdsoperatør.

Påmelding for renholdsoperatører offshore som ønsker å ta fagbrev som praksiskandidat er nå åpent.

Påmelding