EU-regelverk vil svekke helikoptersikkerheten

Helikoptersikkerheten i Nordsjøen kan bli svekket. Foto: Atle Espen Helgesen
Helikoptersikkerheten i Nordsjøen kan bli svekket. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 16. september 2015

-Et nytt EU-regelverk vil øke risikoen for helikopterulykker på sokkelen, sier Industri Energis helikopterekspert Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Det nye europeiske offshore helikopterregelverket (HOFO) kan bli vedtatt i Brussel allerede i oktober. Regelverket foreslås som en såkalt forordning, noe som innebærer at alle land i EU/EØS må innføre regelverket, uten nasjonale tilpasninger som kan hindre fri konkurranse mellom operatørene.

-Hvis det nye regelverket blir innført i Norge vil det helt klart svekke helikoptersikkerheten offshore, fordi vi ikke lenger kan ha strengere norske særkrav, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg.

Dermed kan en operatør fra for eksempel fra Ungarn, et land uten kystlinje, kunne fly til og fra norsk sokkel med en ungarsk driftstillatelse (AOC), uten at norske luftfartsmyndigheter kan føre tilsyn med virksomheten.

-Vi frykter at nye utenlandske aktører skal konkurrere om helikopteroppdrag på norsk sokkel, med et rent fokus på lavere kostnader. Hvis selskapet har ungarsk driftstillatelse kan ikke norske luftfartsmyndigheter føre tilsyn med virksomheten.

Betydelig svekkelse

Norge er best i verden på offshore helikoptervirksomhet, noe som støttes av en rekke studier og statistikk, blant annet utført av Sintef.

-Vi har ikke hatt en eneste fatal helikopterulykke på sokkelen siden Norne-ulykken i 1997. Mens britene har en ulykke med dødelig utfall omtrent hvert tredje år, sier Fjeldsbø.

I 2014 reiste rundt 686.000 passasjerer med helikopter til og fra offshoreinstallasjoner på norsk sokkel, viser tall fra Avinor.

Basert på samarbeid

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik Solvorn Fjeldsbø

Den norske modellen er basert på samarbeid mellom myndigheter, helikopterselskaper, oljeselskaper, piloter, teknikere og brukerne gjennom Samarbeidsforum (SF).

-Hvis helikopterselskapene flagger ut driftstillatelsen til andre land vil dette samarbeidet rakne, sier Fjeldsbø.

Det er kjent at minst et av de store helikopterselskapene som flyr til og fra sokkelen har uttrykt at det vil flytte driftstillatelsen til utlandet, hvis det bli lovlig.

Nullvisjon

-På norsk sokkel er det innprentet i ryggmargen til alle aktører at vi skal ha en kultur med samarbeid og nullvisjon i forhold til helikopterulykker. Sånn er det ikke i de fleste andre land, sier Henrik Fjeldsbø.

Han viser også til at det er svært forskjellig å skulle operere flyginger over solfylte Middelhavet i forhold til å lande på en borerigg i Barentshavet midt på vinteren.

Industri Energi viser til brev fra Samarbeidsforum og støtter kravet om at regjeringen igangsetter en konsekvensutredning av det nye EU-regelverket før man tar stilling til om det skal innføres på norsk sokkel.

Forbundet mener også at Norge har reservasjonsrett i forhold til EU-regler på sokkelen.

For ytterligere kommentar:

Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær HMS, 99 20 64 74